Sveriges Kungahus

Hallands län

Av landshövding Lars-Erik Lövdén
Halland är Sveriges sjunde befolkningsmässigt största län med över 300.000 invånare och inflyttningen hit är stor. Regionen är en av de mest attraktiva i landet att bo, arbeta och verka i. Bara de senaste tio åren har hallänningarna blivit 25.000 fler.

Befolkningsökningen gör också att vi har en god utveckling av medelinkomst, en hög utbildningsnivå, ett bra företagsklimat och en vård som står sig mycket bra i nationella jämförelser. Vi har den högsta medellivslängden i hela landet.

I länet finns en varierad näringslivsstruktur med en dominans av mindre och medelstora företag. Livsmedel är Hallands näst största tillverkningsbransch. I Halland bedrivs också ett effektivt lantbruk som bidrar till storstadsregionernas matförsörjning. Mat och dryck är viktigt och bidrar till hälsa och livskvalitet men även till vår ekonomi, tillväxt och sysselsättning. Vi arbetar aktivt med företagsutveckling och åtgärder mot arbetslöshet. Energi- och miljöfrågorna är viktiga i vårt län.

Halland erbjuder goda utbildningsmöjligheter, bland annat via Högskolan i Halmstad och Campus Varberg. Att kunna matcha regionens behov av kompetens och arbetskraft är viktigt för att kunna öka tillväxten än mer.

Vi gillar läget. På pendlingsavstånd till storstadsregioner som Malmö och Göteborg, kontinenten på rimligt avstånd och ett stenkast från både strand och skog, är det nära till allt i Halland.

Det är enkelt att ta sig till Halland, vare sig det gäller bil, tåg, båt eller flyg. Bra kommunikationer och en relativt väl fungerande infrastruktur möjliggör transporter, effektiv logistik och arbetspendling.
 
Allt fler upptäcker Hallands storhet och under sommaren flerdubblas invånarantalet med hjälp av turister och sommargäster. Under 2010 sysselsatte turistnäringen över 7000 personer i Halland.