Sveriges Kungahus

Blekinge län

Av landshövding Berit Andnor Bylund
Blekinge förknippas mest med hav och kust. En lång kust, ofta lövskogklädd, med många vikar och vackra vyer över glittrande vatten och skärgård. Bokskogar, ekbackar och i norr djupa granskogar som omger spegelblanka sjöar. Genom natursköna dalgångar flyter åarna från Småland ut i Östersjön. Här finns kulturlandskapets åkrar, ängar, hedar och hagar med sina torp, byar och samhällen.

Dessutom bjuder Blekinge på stadskärnor med torg och kulturkvarter, världsberömd arkitektur, intressant snapphanebygd, hamnar, fiskelägen, bastioner, kyrkor och museer av kulturhistoriskt värde. Örlogsstaden Karlskrona är med på Unescos världsarvslista.
Blekinge bär spår av svenskt och danskt.

Blekinge har ett starkt strategiskt läge i Europa med närhet till den expansiva Öresundsregionen och till de nya stora marknaderna i öst kombinerat med snabba flygförbindelser med Stockholm. Ett antal centrala infrastruktursatsningar pågår; utbyggnad av E22, utveckling av hamnarna och investeringar i järnvägen.

Det strategiska läget i kombination med kustregionens värden erbjuder stora möjligheter. Bland annat kan besöksnäringen utvecklas genom att attrahera fler utländska besökare.

I Blekinge kan man bo på landet eller i staden, stort eller smått. Med korta avstånd går det snabbt att ta sig till skola, arbete och fritidsaktiviteter. Blekinge har fem kommuner som alla satsar på ett bra boende och ett växande näringsliv.

Blekinge Tekniska högskola, BTH, är internationellt orienterad och har profilen tillämpad IT. Hållbar utveckling går också som en röd tråd genom alla program.

Blekinge har en lång industritradition och arbetsmarknaden präglas fortfarande av stora tillverkningsföretag som till exempel Volvo i Olofström och ABB i Karlskrona. Var fjärde bleking har sin utkomst från industrin. Men Blekinge har också flera växande och spännande företag i nya branscher. Vi talar om kreativa näringar, företag som producerar upplevelser och estetiska värden.