Sveriges Kungahus

Användning av den grafiska profilen

För samtliga bilder gäller tills inget annat anges:

Privatpersoner, föreningar, myndigheter och organisationer får använda bilderna i den grafiska profilen för att uppmärksamma Kungens 40 år som statschef. Det är också tillåtet för exempelvis skolor, affärsinnehavare eller äldreboenden att använda bilderna i den grafiska profilen vid Kungaparets länsbesök.

Tänk på att bilderna i den grafiska profilen bara får användas i sin helhet, det vill säga att de inte får beskäras, manipuleras eller på annat sätt förvanskas.

Det är heller inte tillåtet att använda bilderna i marknadsföringssyfte eller använda hela eller delar av den grafiska profilen i kommersiella sammanhang till exempel på produkter, förpackningar, reklamtryck, vykort, affischer eller dylikt.

För nedladdning av foton på Kungaparet inför länsbesöken, vänligen besök pressrummet.