Sveriges Kungahus

Grafisk profil

Bilderna i den grafiska profilen är framtagen för privatpersoner, föreningar och organisationer som vill uppmärksamma Kungens 40 år som statschef under 2013.
Den grafiska profilen är framtagen av den grafiske formgivaren Ola Johansson/Destrito i samarbete med Kungl. Hovstaterna.

Fotona är tagna av Lennart Nilsson (t.v.) och Bruno Ehrs (t.h.) med 40 års mellanrum.