Sveriges Kungahus

40 år som statschef

Föregående 1 2 Nästa
Motiv: Kungen vid riksmötets öppnande 2012. Foto: Claudio Bresciani/Scanpix

Kungen som statschef under fyra decennier


Av förste hovmarskalk Mats Nilsson

Den 15 september 1973, endast 27 år gammal, besteg dåvarande kronprins Carl Gustaf tronen och blev därmed Konung Carl XVI Gustaf — Sveriges statschef. Det innebär att Kungen i år har varit statschef i 40 år. En lång och händelserik tid. Som valspråk valde Kungen ”För Sverige — I tiden”. Det var sannolikt både mer framåtblickande och djärvare än vad många insåg då. Med valspråket som ledstjärna har Kungen aktivt följt aktuella skeenden och händelser, både i och utanför landet, och varit en viktig länk mellan historien, nutiden och framtiden.
 

Tidigt och uthålligt miljöintresse


Kungens starka engagemang för miljö och natur har funnits med under lång tid. Redan 1972, som Kronprins, deltog Kungen i den första globala FN-konferensen om miljöfrågor som ägde rum i Stockholm. 40 år senare, 2012, deltog både Kungen och Drottningen aktivt i den globala FN-konferensen om hållbar utveckling i Rio de Janeiro i Brasilien. Under åren däremellan har Kungen tagit flera initiativ och deltagit i många aktiviteter inom natur- och miljöområdet. Ett stort antal studiebesök, resor och seminarier har initierats och genomförts tack vare det starka engagemanget.

Scouterna och ungdomar


Scoutrörelsen har legat Kungen varmt om hjärtat hela livet. Han stödjer dem fortfarande och sätter ofta på sig scoutskjortan för att delta i deras olika evenemang. Han har också, särskilt på senare år, tagit initiativ till att lyfta fram ungdomars situation och att stödja dem på olika sätt. Kungen har bland annat skapat stiftelsen Ungt Ledarskap som syftar till att uppmärksamma föredömliga insatser och uppmuntra unga människor i Sverige att utveckla gott ledarskap genom fortsatt personlig utveckling.
 

Betydelsen för svenskt näringsliv


Kungens stora intresse och stöd för svenska innovationer, svenskt näringsliv och svensk exportindustri är väl omvittnat av de berörda. Otaliga är de resor, seminarier och besök som Kungen har genomfört för att främja dessa viktiga områden för Sverige och svensk ekonomi. Att omsätta detta i exportframgångar och arbetstillfällen, eller kontakter som skapats, låter sig inte göras men effekterna kan inte underskattas.

Statschef


Kungen är vår statschef. Enligt grundlagen har Kungen ett antal konstitutionella uppgifter som inte alltid är så allmänt kända. Dessa har alltid getts högsta prioritet. Under 40 års tid har Kungen lett skiftes- och informationskonseljer, varit ordförande i utrikesnämnden och förklarat riksmötet öppnat. Han har tagit emot utländska ambassadörer som överlämnat sina kreditivbrev och, tillsammans med Drottningen, både varit värd för och genomfört ett stort antal statsbesök.

Listan över uppdragen kan göras lång. Sveriges statschef har inte bara varit 40 år på tronen. Sveriges statschef har under 40 år troget verkat och levt för Sverige. Om jag känner vår Konung rätt så kommer Hans pliktkänsla, värv och engagemang att vara ”I tiden” även fortsättningsvis.

Kungen vid riksmötets öppnande 1974. Foto: Leif R Jacobsson/Scanpix

Kungen vid riksmötets öppnande 1974. Foto: Leif R Jacobsson/Scanpix