Kronprinsessparets bröllop

Kronprinsessan Victorias biografi

Kronprinsessan

Kronprinsessan Victoria. Foto: Paul Hansen

Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, föddes den 14 juli 1977 på Karolinska sjukhuset i Solna.

Kronprinsessan döptes i Slottskyrkan den 27 september 1977 och gavs namnen Victoria Ingrid Alice Désirée.

Faddrar vid dopet var H.M. Drottning Beatrix av Nederländerna, Prinsessan Désirée, Friherrinna Silfverschiöld, Kung Harald V av Norge och Herr Ralf Sommerlath.

Kronprinsessan Victorias dop 1977. Kungen och Drottningen med prinsessan Victoria. Foto: Scanpix

Kronprinsessan Victorias dop 1977. Kungen och Drottningen med prinsessan Victoria. Foto: Scanpix

Kronprinsessan Victoria är äldsta barn till H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia. Hon har två syskon, Prins Carl Philip, född den 13 maj 1979, och Prinsessan Madeleine, född den 10 juni 1982.
 
Kronprinsessan är, i enlighet med 1979 års successionsordning, som trädde i kraft den 1 januari 1980, Sveriges tronföljare.
 
Kronprinsessan bor på Haga slott.

Utbildning

Kronprinsessan började förskolan i Västerleds församling 1982.

På hösten 1984 började hon i lågstadiet i Smedslättskolan i Bromma. Mellanstadiet gick Kronprinsessan Victoria i Ålstensskolan i Bromma och fortsatte sedan på natur- och samhällsvetenskapliga programmet i Enskilda Gymnasiet, Stockholm.

Sommaren 1992 konfirmerades Kronprinsessan i Räpplinge kyrka på Öland.

Kronprinsessan tar studenten 5 juni 1996. Foto: Gunnar Ask/Scanpix

Kronprinsessan tar studenten 5 juni 1996. Foto: Gunnar Ask/Scanpix

Student 1996


Kronprinsessan tog studenten 1996. Under sommarloven ägnade hon sig åt extra språkträning bland annat i USA och Tyskland.

Fortsatta studier


Under läsåret 1996/97 studerade Kronprinsessan franska vid Centre International d´Etudes Francaises vid Université Catholique l´Ouest i Angers, Frankrike.
 
För att få en bred inblick i den svenska riksdagens och regeringens arbete följde Kronprinsessan hösten 1997 ett särskilt upplagt program.
Kronprinsessan med ett barn i famnen, vid besök på ett barnhem i Brasilien. Foto: Leif R Jansson/Scanpix

Kronprinsessan besöker ett barnhem i Brasilien 1996. Foto: Leif R Jansson/Scanpix

Studier i USA


Vårterminen 1998 började Kronprinsessan Victorias studier vid Yale University i USA. Hon studerade bland annat statskunskap och historia.

I samband med vistelsen i USA följde Kronprinsessan arbetet vid FN i New York. Hon var även vid Sveriges ambassad i Washington D.C.

Hösten 2000 ägnade sig Kronprinsessan åt studier i konfliktlösning och internationell fredsfrämjande verksamhet i Uppsala.
 
Under våren 2001 tog hon del i arbetet under Sveriges ordförandeskap i EU.

Studieprogram: regeringskansliet, SIDA och Exportrådet


Hösten 2001 genomförde Kronprinsessan ett studieprogram i regeringskansliet. Hon besökte då också Swedish Style i Tokyo och den amerikanska västkusten med anledning av Nobeljubileet.
 
Våren 2002 genomförde Kronprinsessan ett studieprogram vid SIDA och besökte bland annat Uganda och Etiopien. Hon fortsatte med sina officiella representationsuppdrag.

Hösten 2002 praktiserade Kronprinsessan vid Svenska Exportrådets kontor i Berlin och Paris.
Närbild på Kronprinsessan i kamouflagekläder och skyddsmålning. Foto: Jan Collsioo/Scanpix

Kronprinsessan genomförde ”Grundläggande soldatutbildning” under 2003. Foto: Jan Collsioo/Scanpix

Grundläggande soldatutbildning


Utbildningsprogrammet fortsatte 2003 med att Kronprinsessan genomgick några veckors grundläggande utbildning för soldater i utlandstjänst vid SWEDINT i Almnäs i Södertälje.

Därpå följde studiebesök inom det svenska näringslivet samt ett studie- och praktikprogram inom lant- och skogsbruk. Organisationen Företagarna ordnade ett program om små och medelstora företag.
 

Saudiarabien och Ungern


2004 besökte Kronprinsessan Saudiarabien och Ungern med svenska officiella delegationer. Hon besökte också FN-organ i Rom och Genève, genomförde studiebesök hos företag i Sverige och fortsatte med sina officiella representationsuppdrag.
 
Under hösten 2004 följde Kronprinsessan kurser vid Försvarshögskolan i Stockholm med inriktning på statskunskap, internationella relationer och konfliktlösning.

Asien


Våren 2005 gjorde Kronprinsessan flera resor utomlands, bland annat till Australien med anledning av Swedish Style in Australia och till Japan för att närvara vid världsutställningen i Aichi.

Vidare reste Kronprinsessan till Bangladesh och Sri Lanka för att studera biståndsarbetet i dessa länder. I juni 2005 besökte hon Turkiet i främjandesyfte tillsammans med näringsminister Thomas Östros.

Samhällsstudier


Hösten 2005 tillbringade Kronprinsessan en månad i Kina. Där följde hon ambassadens arbete samt reste runt för att få en inblick i samhället.

Under återstoden av hösten fortsatte Kronprinsessan att studera samhällsorienterande ämnen.

Kronprinsessan med studiekamraterna vid examen från UD:s diplomatprogram, juni 2007. Foto: Bertil Ericson/Scanpix

Kronprinsessan med studiekamraterna vid examen från UD:s diplomatprogram, juni 2007. Foto: Bertil Ericson/Scanpix

Diplomatprogrammet


Som ett led i sina fortlöpande studier inledde Kronprinsessan Victoria i september 2006 utbildningen på Utrikesdepartementets diplomatprogram.

Programmet omfattade bland annat föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Kronprinsessan gjorde också studiebesök på olika myndigheter och institutioner.
 
Utbildningen omfattade två terminer och avslutades i juni 2007.

Studier i freds- och konfliktforskning


Under hösten 2007 och våren 2008 fortsatte Kronprinsessan sina studier i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Dessutom genomfördes ett längre studiebesök vid EU-representationen i Bryssel. Kronprinsessan fortsatte även med sina studier i franska.
 
Kronprinsessan fortsatte sin utbildning med studier i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.

Kronprinsessan avlade en filosofie kandidatexamen med freds- och konfliktkunskap som huvudämne, våren 2009. Kronprinsessan har 60 poäng i statsvetenskap från Stockholms universitet samt 90 poäng i freds- och konfliktkunskap från Uppsala universitet. Därutöver har hon 30 poäng i annan utbildning.

Sveriges ordförandeskap i EU


Kronprinsessan har under hösten 2009 deltagit i flera evenemang inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU. Hon deltog vid det officiella öppnandet i både Stockholm och Storbritannien, vid hälsoministrarnas informella ministermöte i Jönköping, vid försvarsministrarnas informella möte i Göteborg och vid FN:s miljökonferens på COP 15 - i Köpenhamn.

Förlovning och bröllop


Tisdagen den 24 februari 2009 förlovade sig Kronprinsessan med Daniel Westling och bröllopet ägde rum den 19 juni 2010 i Storkyrkan, Stockholm.