Fartyg längs kortegen med Vasaorden

Kronprinsessparet färdades i Vasaorden från Vasamuseet på Djurgården till Logårdstrappan på Skeppsbron. Slupen roddes av arton kadetter från Sjökrigsskolan.

På Stockholms ström fanns svenska och utländska örlogsfartyg, som förde stor flaggning (signalflaggor över topparna). HMS Visborg och salutbatteriet på Kastellholmen saluterade brudparet med 21 skott och fartygsbesättningarna mannar reling, vilket betyder att besättningen ställer sig i givakt vid relingen.
 
När Vasaorden passerade Af Chapman kom 18 JAS Gripen in från norr. I grupper om fyra hedrade de Kronprinsessparet med en överflygning på 400 meters höjd i en hastighet av 400 km/h.

Följande fartyg befann sig i farvattnet längs Vasaordens färd för att hylla Kronprinsessparet:

Djurgårdens västra sida (från söder till nordväst):

M 20 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
T 26 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
T 46 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
T 56 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skeppsholmens östra sida:

HMS Spårö

Kastellholmens östra sida:

T121 Spica Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
R142 Ystad

Kastellholmens västra sida (från söder till nordväst):

HMS Gladan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HMS Gävle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HMS Koster

Skeppsholmens västra sida(från söder till nordväst):

Af Chapman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ostindiefararen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HMS Falken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stadsgården (från söder till nordväst):

Dannebrogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HDMS Viben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Norge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HMS Härnösand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HMS Visby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HMS Visborg
HMS Sundsvall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HMS Södermanland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HMS Kent