Kronprinsessparets bröllop

Taffeln

Kungens statsmiddagar, taffeln, tillhör höjdpunkterna i nutidens kungliga representation. Företeelsen går långt tillbaka i tiden. Måltiderna vid de gamla furstliga hoven var ett uttryck för statlig och social ställning.

Tabula


Ordet taffel kommer från latinets tabula (bord, planka). Under medeltidens festmåltider dukades på enkla träskivor, som täcktes med dukar.
 

Organisation för hushållet


Taffeln är också en organisation för det kungliga hushållet. Måltider under rituella former har alltid ingått i de offentliga ceremonierna. Hovfuriren är chef för hushållet vid det Kungliga Slottet, taffeltäckaren svarar för dukningen. Det är titlar som fortfarande används vid Hovet.
Nobelmiddag i Karl XI:s galleri. Foto: Kungl.Hovstaterna.

Nobelmiddag i Karl XI:s galleri. Foto: Kungl.Hovstaterna.

Kungaparets officiella middagar


Vanligtvis äger Kungaparets officiella middagar rum i Karl XI:s Galleri. Vid några särskilt historiska evenemang har Rikssalen och Vita Havet tagits i bruk, Rikssalen senast vid Kungens 50-årsfest.

Dukning i silver

Galabordet dukas uteslutande med äkta silver, också detta en tradition från förr. Silverbesticken, kandelabrarna och bordsuppsättningarna skulle utgöra synbara bevis för att rikets finanser var i ordning.

Dukning med arvegods

Till den magnifika dukningen hör även värdefullt porslin och utsökta glasserviser, arvegods eller gåvor i samband med kungliga bröllop och jubileer. Vid Kungaparets bröllop 1976 uppvaktade regering och riksdag med 800 glas med Kungaparets monogram, en gåva från svenska folket som blivit en del av vårt svenska kulturarv.
 

Publik spisning

Att offentligt beskåda de kungliga måltiderna betraktades i gamla tider som en medborgerlig rättighet. Trots stockholmarnas högljudda protester förbjöd Karl XIV Johan dessa så kallade publika visningar i samband med sonen Oscars (I) bröllop med prinsessan Joséphine 1823.

Med televisionens rapportering från Nobelfester och nutida kungliga evenemang kan man säga att traditionen med publika spisningar återinförts. Större offentligt beskådande av en svensk festmåltid har inte förekommit sedan kungabröllopet 1976. Vigseln och den efterföljande bröllopslunchen följdes av en mångmiljonpublik världen över.