Serafimerorden

Kungl. Serafimerorden instiftades 1748


När Kungl. Serafimerorden instiftades år 1748 åberopade man en äldre existerande orden med samma namn från 1200‑talet. Det skulle ge den nya riddarorden en historisk förankring.
 
Dubbningen av serafimerriddare upphörde år 1865.
 

Ordens insignier


Serafimerordens insignier för riddare eller ledamot består av ett ordenstecken i form av ett kors, vilket bärs i ett ljusblått axelband över höger axel, och en kraschan (stjärna), som bärs på vänster sida av bröstet.

I särskilda fall kan riddare eller ledamot tilldelas ordenskedjan, vilken bärs vid särskilt högtidliga tillfällen. Fram till år 1865, när dubbningen avskaffades, låg dessa insignier på ett hyende i Slottskyrkan (tidigare Riddarholmskyrkan) vid altaret för att överlämnas till den nya riddaren.

Baner


Serafimerordens baner skänktes av kung Carl XIII i juli 1809, men färdigställdes troligen först efterföljande år. Samtidigt inrättades en ny ämbetsbefattning vid Kungl. Maj:ts Orden, nämligen banerföraren. Ett särskilt ceremoniel eller en s.k. handledning utfärdades för honom den 25 april 1810 och bifogades ordenskapitlets protokoll. Baneret användes första gången vid dubbningarna 1810.

Under 1800-talets senare hälft har baneret använts i samband med begravning av svenska kungligheter.
 

Medlemmar ur det Kungliga Huset och statschefer kan få serafimerorden


Idag är det, vid sidan av medlemmar av det Kungliga Huset, endast utländska statschefer och högt rankade kungligheter som tilldelas serafimerorden.