Kronprinsessparets bröllop

Livgardets dragonbataljon

Livgardets dragoner från K1. Foto: Peter Lydén, Scanpix.

Livgardets dragoner från K1. Foto: Peter Lydén, Scanpix.

I kortegen efter bröllopet eskorterades brudparet av en beriden skvadron av Livgardets Dragonbataljon.

I täten red en häroldstrumpetare, därefter chefen med sin adjutant och stabstrumpetaren; Livgardets standar med sin standarvakt och en ryttartropp före brudparets vagn.

Vid vagnen rider den vakthavande majoren och bakom vagnen följer en andra ryttartropp.

Livgardets Dragonbataljon


Livgardets Dragonbataljon (förutvarande Livgardets Dragoner) har dubbla rötter genom de två gardeskavalleriregementena som slogs samman 1927.

Det ena har sitt ursprung i de ryttarfanor som organiserades i Mellansverige under 1500-talet. Från 1636 kallades det Upplands ryttare. 1667 upphöjdes det till Lifregementet till häst, sedermera Kongl. Lifregementets Dragoner.

Det andra är ett yngre förband: Finska lätta dragoncorpsen, som sattes upp 1770. Dess förste chef, överste Sprengtporten, stödde  Gustav III:s statsvälvning och seglade 1772 med sina dragoner till Stockholm. Därefter upphöjdes de till de Lätta dragonerna av Livgardet, från 1806 kallat Kongl. Lifgardet till häst.

Livdragonerna


Livdragonerna bär en ljusblå uniform från 1895 med silverhjälm och vit plym. De rider i allmänhet fuxar.

På epåletter, axelklaffar och valtrappar bär hela Livgardet Konungens namnskiffer.

Kunglig krona på Livgardets standar  


Livgardets standar bär kunglig krona på ett av de 16 segernamnen (Lund 1676), där  Karl XI själv förde befälet. Livdragonernas bägge föregångare deltog i samtliga Sveriges fälttåg mellan 1526 och 1815.