Kronprinsessparets bröllop

Sigismund I och Konstantia av Österrike

Troligen vigsel par procuration i Wien (som tidigare skett för systern Anna)
Slottskyrkan i Wavel den 11 december 1605 
 
Sex år efter bröllopet miste Sigismund I sin första hustru, Drottning Anna i barnsäng. Hon var då tjugotre år och hade under det korta äktenskapet fött fem barn, vilka alla utom sonen Vladislav dött i späda år — den sistfödde dog liksom modern vid förlossningen.

Sigismund I sörjde henne djupt och först efter sju år bestämde han sig för att gifta sig på nytt — den här gången med Drottning Annas syster Konstantia! Det var ett kontroversiellt val som ytterligare ökade det redan tidigare stora missnöjet med Sigismund i Polen.

I arton år hade han varit Polens Kung men aldrig känt sig som polack. Han strävade efter att vinna tillbaka sin svenska krona och lyssnade främst till sina svenska förtrogna. Dessutom väckte hans favoriserande av katolikerna i landet och hans intresse för alkemi och astrologi både upprördhet och förakt. Till detta kom nu det planerade giftermålet med Konstantia som stred emot kyrkans bud. Att gifta sig med den avlidna hustruns syster var i det närmaste att betrakta som incest.

Liknande protester hade femtio år tidigare föregått Sigismund I:s farfars äktenskap med Katarina Stenbock, men liksom den gången blev det även nu Kungens vilja som segrade.

Oppositionen mot valet av brud berodde till en del också på att det habsburgska inflytandet skulle komma att öka än mer. Sigismund I:s reaktion på motståndet blev att arrangera ett magnifikt mottagande för Konstantia, som i huvudsak blev en upprepning av drottning Annas intåg i Krakow tretton år tidigare.

För eftervärlden finns den solenna tilldragelsen väl dokumenterad i en bildfris.