Kronprinsessparets bröllop

Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark

Skottorps herrgård i Halland den 6 maj 1680
 
Karl XI:s brud kom till Sverige som en fredspant. Det var till fiendeland hon gifte sig. Förhandlingar om ett äktenskap mellan den svenske Kungen och Fredrik III:s dotter Ulrika Eleonora hade pågått under 1670-talet.

Förhoppningsvis skulle en sådan förbindelse kunna leda till en varaktig fred mellan arvfienderna Sverige och Danmark. År 1675 ingicks en trolovning mellan den 19-åriga danska Prinsessan och den ett år äldre svenske Kungen. Men det hindrade inte att de båda länderna kort efteråt återigen råkade i krig med varandra och så fick bröllopet skjutas på framtiden.

Fyra långa år varade stridigheterna och vid deras slut 1679 aktualiserades äktenskapsfrågan på nytt. Den vikt som lades vid denna förbindelse framgår tydligt av fredstraktaten, där äktenskapskontraktet utgjorde en separat artikel.