Kronprinsessparets bröllop

Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg

Stockholms slott, Rikssalen den 25 november 1620
 
Då Gustav II Adolf ännu låg i vaggan lät man som brukligt var ställa hans horoskop. Stjärnorna kunde berätta att han skulle knyta hymnens band vid 25 års ålder och att han skulle välja en hustru av egen vilja, oberoende av vad andra tyckte.

Så kom det också att bli. Men om det inte hade varit för hans mor, Änkedrottning Kristina, hade Gustav II Adolf gift sig långt tidigare och då med en annan brud. Den välbekanta och romantiska kärlekshistorien mellan Gustav II Adolf och Ebba Brahe fick sitt sorgliga slut på grund av Drottningen.

Då Gustav II Adolf senare bestämde sig för ett giftermål med den brandenburgska Furstinnan Maria Eleonora, fick han kämpa i mer än fyra år för att övervinna det motstånd som denna förbindelse väckte. Att han till slut ändå nådde sitt mål var till stor del den blivande svärmoderns förtjänst. På så sätt kom två viljestarka mödrar att på olika sätt gripa in i den astrologiska spådomen.