Kronprinsessparets bröllop

Drabanter

Drabanter har länge omgett furstliga personer i processioner och medverkat vid den inre vakthållningen vid hoven.

I början av den svenska stormaktstiden uppträdde drabanterna till fots. De bar oftast bardisaner, ett ståndvapen, och bildade en speciell del av gardet underställda gardeschefen.

Karl XI skaffade sig ett livgarde med ridande drabantkompani. Det tjänstgjorde både som stridande förband och inre vakt av hög kvalitet.

Karl XII tog år 1700 livdrabanterna under sitt direkta befäl och gjorde dem till ett elitförband. Detta markerades genom att den vanliga livdrabanten fick ryttmästares rang.

Efter Karl XII:s död övergick drabantkåren till att bli ett palatsgarde för hovtjänst. Det upplöstes 1823 av Karl XIV Johan.

Dagens drabanter bär uniformer som är efterbildningar från Karl XI:s tid.

På Kungliga slottet skulle yttre och inre drabantsalarna i Kungens och Drottningens gamla våningar bevakas av drabanter och livdrabanter, som stod på post vid dörrarna.