Kronprinsessparets bröllop

Ceremonielet

Benins ambassadör Mrs Arlette Claudine Kpèdétin Dagnon Vignikin och introduktören, ambassadör Sven Hirdman, stannar till för fotografering i Lovisa Ulrikas matsal. Till höger står Jan-Eric Warren, vice ceremonimästare. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Benins ambassadör Mrs Arlette Claudine Kpèdétin Dagnon Vignikin och introduktören, ambassadör Sven Hirdman, stannar till för fotografering i Lovisa Ulrikas matsal. Till höger står Jan-Eric Warren, vice ceremonimästare. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Ceremonistaten


Ceremonistaten svarar för ceremonielet vid statsbesök, högtidliga audienser, medaljutdelningar, officiella måltider och mottagningar samt vid kungliga dop, födelsedagar, vigslar och jordfästningar.

Motsvarigheter till ceremonistaten finns hos de flesta statschefer även om namnet kan vara olika. Beteckningen protokoll är vanligt förekommande.

Ceremonielet


Ceremonielet — som kan beskrivas som scenografin — omfattar alla officiella arrangemang. De är till för att arrangemangen ska förlöpa på ett värdigt och smidigt sätt. Inte minst ska ceremonielet bidra till att gästerna finner sig väl tillrätta.

Bland de olika arbetsuppgifterna ingår mottagande och placering av gäster vid måltider samt andra evenemang, hälsningsceremonier och presentationer.

De som är knutna till ceremonistaten är: överceremonimästaren, ceremonimästaren, vice ceremonimästaren, fyra kabinettskammarherrar och åtta kammarherrar.  Ingen av dem tjänstgör på heltid utan inkallas vid behov.
 

Ceremonimästare och kammarherrar


Överceremonimästaren är i regel en tidigare ambassadör och har ett särskilt ansvar för kontakterna med den diplomatiska kåren i Stockholm.

Ceremonimästarens, vice ceremonimästarens, kabinettskammarherrarnas och kammarherrarnas yrkesbakgrund varierar från kultur, forskning och näringsliv till försvar och annan statlig tjänst. Tillsammans ska de ha en betydande personkännedom vilket kommer väl till pass vid omhändertagandet av gäster.
 

Högtidligt mottagande


Vid det högtidliga mottagandet på Inre borggården av utländska statschefer är det överceremonimästaren och ceremonimästaren som presenterar talmän, regering, landshövding och höga militärer för de besökande statschefsparen.
Därefter formerar de åtta kammarherrarna en hedersvakt, föregången av riksmarskalken och förste hovmarskalken, som i procession leder de två statschefsparen till gästvåningen på slottet.

En specifikt utsedd kabinettskammarherre blir ansvarig för att den besökande statschefen hålls informerad om programmets alla detaljer.
 

Högtidliga audienser


Vid de högtidliga audienserna för nyanlända utländska ambassadörer är det två kammarherrar som leder ambassadören upp för trapporna i slottet där hedersvakt paraderar.

I representationsvåningens första gemak hälsar en kabinettskammarherre, försedd med en ståtlig ämbetsstav, välkommen. Han leder sedan processionen vidare.

I nästa gemak är det ceremonimästaren eller vice ceremonimästaren som tar emot och i ytterligare nästa förste hovmarskalken, stabschefen och överceremonimästaren, innan ambassadören förs in till Kungens audiensrum för ett enskilt samtal.

 


Traditioner från 1700-talet


Ceremonielet vid dessa och vissa andra högtidliga tillfällen, liksom benämningen på hovfunktionärerna, vilar på traditioner från 1700-talet även om mycket förenklats till modernare tiders förhållanden.

Vid statsbesöken och de högtidliga audienserna bär ceremonistatens befattningshavare hovuniformer. Dessa hovuniformer fick sin utformning redan under första delen av 1800-talet.

De tre ceremonimästarna bär då också sina ämbetsstavar. Dessa stöts i golvet för att påkalla uppmärksamhet när ceremonielet så kräver.

Kammarherreuniformen är på ryggen försedd med en gyllene nyckel, en påminnelse om att kammarherrarna en gång i tiden hade tillträde till Kungens kammare.