Bordslinne

Bröllopslinnet bestod av över hundra år gamla dukar och servetter vävda i damastteknik. Dukarna till Rikssalens alla bord täckte en yta på 441 kvadratmeter, dukarna till Ordenssalarna en yta på 107 kvm och servetterna i Rikssalen och Ordenssalarna 402 kvm. Sammanlagt blev det 950 kvm.

Hela honnörsbordet och 21 av 38 runda bord i Rikssalen dukades med Unionslinnet. Det är vävt 1891 i Lille, Frankrike. Väveriet hette Lemaitre Demestre & Fils och var beläget på Place de la Gare på Rue de Baisse 19. I mönstret finns svensk-norska unionsvapnet, vävt i mitten på duken.
 
Alla servetter, 582 stycken, tillhör Unionslinnet. År 1891 fanns det 999 servetter. Av dessa används 919 fortfarande efter 119 år.

Varsam skötsel


Att mycket gammalt linne kan bevaras och brukas så länge beror på skonsamma skötselmetoder. Allt kungligt linne handhas av Fatburen; avdelningen som tvättar, stryker, manglar och förvarar den värdefulla damasten och linne av andra material.
 
Kallmanglad damast görs enligt gammal tradition. Den består av 18 delmoment från fläckborttagning och tvättning till vikning, mangling och valsning.
 
Dukarna och servetterna lagras i ett svalt förråd i minst tre månader innan de tas i bruk igen, detta för att fibrerna skall hinna vila och hitta sin rätta form igen.