Beskyddarskap

Ett urval av H.K.H. Prins Daniel ständiga beskyddarskap, hedersledamotskap med mera.

  • En svensk klassiker
  • En frisk generation
  • Hjärt-Lungfonden
  • International Society of Nephrology
  • MOD – Mer organdonation

Läs mer om vad beskyddarskap innebär.