Mottagning för Kungen

Torsdagen den 28 april gavs en mottagning för Kungen med anledning av 70-årsdagen, gratulanterna togs emot i Prinsessan Sibyllas våning.

Myndigheter, organisationer och institutioner gavs möjlighet att uppvakta Kungen under torsdagen.