Firandet av Kungen fortsätter

Fredagen den 29 april inleddes med en mottagning för Kungen med anledning av 70-årsdagen. Under eftermiddagen presenterade de Kungliga Akademierna Bernadotteprogrammet  och dagen avrundades på Nordiska museet med Stockholms Konserthus och Kungl. Operans konsert för Kungen.

Under förmiddagen uppvaktades Kungen av bland annat organisationer, förbund och institutioner vid en mottagning i Prinsessan Sibyllas våning.

Nationalmuseum och Nationalmusei vänner uppvaktar Kungen genom överintendent Berndt Arell och Eva Qviberg, ordförande Nationalmusei vänner. Foto: Kungahuset.se

Under eftermiddagen presenterades Bernadotteprogrammet på Kungl. Operan. Med anledning av Kungens 70-årsdag har de Kungliga Akademierna: Konstakademien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Musikaliska akademien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Vitterhetsakademien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Svenska Akademien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inlett en långsiktig samverkan. Denna innebär mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom akademiernas intresseområden och har fått namnet Bernadotteprogrammet.

Kungl. Operans chef Birgitta Svendén hälsar välkommen till presentationen av Bernadotteprogrammet i Guldfoajén. Foto: Kungahuset.se

Kungl. Operans chef Birgitta Svendén hälsar välkommen till presentationen av Bernadotteprogrammet i Guldfoajén. Foto: Kungahuset.se

I Guldfoajén på Kungl. Operan delade Kungen ut de första stipendierna. Kungen är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot i i Stockholm.  Vid ceremonin uruppfördes också Kungl. Musikaliska akademiens beställningsverk för pianokvintett med titeln Vattensånger av Albert Schnelzer.

Efter ceremonin fick Kungen tillfälle att tala med stipendiaterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med respektive preses.

Kungaparet färdas i hästkortege från Kungliga slottet till Nordiska museet. Foto: Pontus Lundahl/TT

Dagen avslutades med en konsert och mottagning på Nordiska museet. Konsertens värdpar och tillika konferencierer, operachef Birgitta Svendén och konserthuschef Stefan Forsberg, introducerade festkonserten med Malin Byström, Gunhild Carling, Daniel Johansson, Peter Mattei, Rennie Mirrro och Kungliga Hovkapellet under ledning av Tobias Ringborg.

Kungen tackar artister och musiker för konserten. Festkonserten visas i SvT 1 lördag 30 april kl 21.00. Foto: Kungahuset.se

Efter konserten följde en mottagning.

Kungen höll tal och sa:

”Vilken enastående konsert vi har fått vara med om ikväll! Det är svårt att tänka sig ett vackrare preludium till denna kväll. [ …] Så här inför min 70-årsdag känns det värdefullt att få samla representanter för både svenskt samhällsliv och svenska folket. Det är ett tillfälle att blicka bakåt, men också att se framåt. Och framför allt att säga: Tack! ”

Läs talet i sin helhet.

Senare under kvällen höll Kronprinsessan tal och sa:

"I Ditt tal efter tsunamikatastrofen sa Du att Du vet vad det betyder att inte ha en pappa. Jag vill i min tur säga till Dig, jag vet vad det betyder att ha en pappa. En pappa som tjänar som förebild och stöd. Rakryggad och erfaren är Du en källa till lugn och trygghet, tillit och värme."

Läs talet i sin helhet.