Firandet 25–30 april 2016

H.M. Konungens 70-årsjubileum högtidlighölls måndagen den 25 april till och med lördag den 30 april.

Måndag 25 april

Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Dramatiska Teatern, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Skogs- & Lantbruksakademien arrangerade En afton om Östersjön – hoppfullhet och hot på Kungl. Dramatiska teatern.
» Läs mer

Tisdag 26 april

Försvarsmusiken framförde en födelsedagskonsert i Slottskyrkan, Kungliga slottet.
» Läs mer

Torsdag 28 april

Myndigheter och organisationer gavs möjlighet att uppvakta Kungen vid en mottagning på Kungliga slottet.
» Läs mer

Fredag 29 april

Myndigheter och organisationer gavs möjlighet att uppvakta Kungen vid en mottagning på Kungliga slottet.

Under eftermiddagen presenterade de kungliga konstnärliga och humanistiska akademierna en ny form för samarbete, kallat Bernadotteprogrammet: 

  • Kungl. Akademien för de fria konsterna
  • Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitets Akademien
  • Kungl. Musikaliska Akademien
  • Svenska Akademien
  • Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Presentationen av Bernadotteprogrammet och utdelning av stipendier ägde rum i Guldfoajén på Kungl. Operan.

På kvällen gav Kungl. Operan och Stockholms Konserthus en konsert med anledning av Kungens 70-årsfirande på Nordiska museet.
» Läs mer

Lördag 30 april

Dagen inleddes med Te Deum i Slottskyrkan, Kungl. Slottet, med anledning av högtidlighållandet av Kungens 70-årsdag.

Försvarsmaktens firande av Kungen med musikprogram och vaktavlösning ägde rum på Yttre borggården, Kungliga slottet.

En sångarhyllning framfördes nedanför Lejonbackens terrass.

Efter sångarhyllningen färdades Kungaparet i kortege från Mynttorget till Stockholms stadshus där Stockholms stad gav en lunch.

Under eftermiddagen uppvaktade riksdagen, regeringen och landshövdingarna Kungen vid en mottagning på Kungliga slottet.

Firandet avslutades med en bankett för inbjudna gäster i Rikssalen på Kungliga slottet.
» Läs mer