2006-04-05

Seminarium med Fryshuset

Foto: Scanpix/Jonas Ekströmmer
I samband med födelsedagen arrangerar H.M. Konungen seminariet Från utanförskap till innanförskap i Bernadottebiblioteket på Kungliga Slottet.

Kungen vill bland annat uppmärksamma det stora och mångfacetterade arbete som genomförs för att stödja unga människor i socialt utsatta miljöer.

Han vill också lyfta fram insatserna för att återanpassa ungdomar som kommit på glid i samhället.

Framtidstro och ansvarstagande


Ungdomar och ungdomsledare från hela landet har inbjudits att berätta om sina erfarenheter.

De skall tala om betydelsen av intressen och passioner, om hur man tar sig ur ett utanförskap, om hur man skapar framtidstro bland ungdomar, om hur ungdomar engageras i arbete för respekt, ansvarstagande och demokrati, om hur man bygger broar mellan grupper och generationer i samhället och om hur man skapar goda förebilder.

Brobyggarna och Lugna gatan


Kungen har bett Fryshuset att arrangera seminariet.

Anders Carlberg, Fryshuset, leder samtalet med ungdomarna och ledarna.

De representerar ett antal av Fryshusets olika verksamheter: Brobyggarna, Fryshusets KunskapsCentrum, Elektra/Sharafs Hjältar, Exit,. Lugna Gatan, Navigator och United Sisters.

Representanter för Riksdag, Regering, skolväsendet och andra organisationer har inbjudits.