2006-04-21

Nya böcker om Kungen

Kronprins Carl Gustaf med lyckat klossbygge på Haga. Foto: Lennart Nilsson Pressens Bild.
Med anledning av H.M. Konungens 60-årsdag har ett flertal nya böcker om Kungen och hans liv publicerats.

För Sverige - Nuförtiden: en antologi om Carl XVI Gustaf (Bokförlaget DN). Fjorton ledande opinionsbildare ger sin syn på Kungen och monarkins framtid. Redaktör är Mats Ögren.

Carl XVI Gustaf - porträtt i tiden (Ekerlids förlag). Herman Lindqvist berättar om Kungens 60 år från Lillprinsen på Haga till en Kung i tiden.

I ett särskilt kapitel skriver hovets tidigare informationschef, hovmarskalk Elisabeth Tarras-Wahlberg, ett personligt porträtt av Kungen.

Kung Carl XVI Gustaf 60 år (Natur och Kultur). Journalisten Bobby Andströms bildexposé och krönika över Kungens liv.