2006-04-25

Kunglig kortege med sexspann

Kungaparet på väg till Nationaldagsfirandet på Skansen år 2002. Foto: Pressens Bild.
Hästkortegen till Stadshuset med Kungaparet och De Kungliga Ungdomarna utgår från Kungliga Slottet kl. 13.40. Ankomst till Stadshuset kl. 14.00.

Kortegeväg


Kortegen går från Slottet via Slottsbacken, Strömbron, Kungsträdgårdsgatan, Hamngatan, Klarabergsgatan, Vasagatan och Tegelbacken till Stadshuset.

I täten på den beridna kortegen rider chefen för Livgardets Dragonbataljon som eskortchef med adjutant, bakom honom följer standarvakt samt en ryttartropp.

Sexspann à la Daumont


Kungen och Drottningen färdas i en paradkalesch anspänd med sex hästar följd av en paradkalesch anspänd med fyra hästar med De Kungliga Ungdomarna. Framför sexspannet rider två förridare ur Hovstallet.
En paradkalesch.
Paradkalescherna är anspända à la d´Aumont. Det betyder att i stället för kuskar på kuskbocken rider en så kallad spannryttare på den vänstra hästen i vartdera spannparet.

Sällsynt upplevelse


Kortege med sexspann är en ovanlig syn på Stockholms gator och väl värd att beundra. Senaste gången var vid Stockholms stads 750-årsjubileum 2002.

Hovstallmästaren och en vakthavande major ur Livgardet rider bakom Kungens vagn, stallmästaren och en vakthavande major rider bakom den efterföljande vagnen.

En ryttartropp ur Kungliga Livgardet följer sist i kortegen.

Häckbildning


Enheter ur Livgardet och Amfibieregementet bildar häck från Yttre borggården längs Slottsbacken - Skeppsbron och Strömbron.

Upptäck mer