Hashtagg för sociala medier

På tjänster som Twitter och Instagram används så kallade hashtaggar, #, för att underlätta konversationer i ett visst ämne.

Den officiella hashtaggen för högtidlighållandet av Kronprinsessans 40‑årsdag är #Kronprinsessan40