Kronprinsessans biografi

Kronprinsessan håller tal i Rikssalen på myndighetsdagen. I bakgrunden syns tronstolen. Foto: Charles Hammarsten.
Kronprinsessan talar i Rikssalen på myndighetsdagen 1995. Foto: Charles Hammarsten.
Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, föddes den 14 juli 1977 på Karolinska sjukhuset i Solna.

Hon döptes i Slottskyrkan den 27 september 1977 och gavs namnen Victoria Ingrid Alice Désirée.

Faddrar vid dopet var H.M. Drottning Beatrix av Nederländerna, Prinsessan Désirée, Friherrinna Silfverschiöld, Kung Harald V av Norge och Herr Ralf Sommerlath.

Detalj av arrangerad familjebild tagen vid Victorias dop år 1977. På bilden syns Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia med Victoria i dopklänning. Foto: Clas Göran Carlsson.
Kung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia och prinsessan Victoria vid dopet 1977. Foto: Clas Göran Carlsson.
Kronprinsessan Victoria är äldsta barn till H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia. Hon har två syskon, Prins Carl Philip, född den 13 maj 1979, och Prinsessan Madeleine, född den 10 juni 1982.
 
Kronprinsessan är, i enlighet med 1979 års successionsordning, som trädde i kraft den 1 januari 1980, Sveriges tronföljare.
 
Kronprinsessan bor på Drottningholm.

Utbildning


Hon började förskolan i Västerleds församling 1982.

På hösten 1984 började Kronprinsessan i lågstadiet i Smedslättskolan i Bromma. Mellanstadiet gick Kronprinsessan Victoria i Ålstensskolan i Bromma och fortsatte sedan på natur- och samhällsvetenskapliga programmet i Enskilda Gymnasiet, Stockholm.

Kronprinsessan i vit klänning vinkar från öppen bil på studentdagen. Foto: Charles Hammarsten.
En glad studentska färdas i öppen bil med pappa Kungen vid ratten år 1996. Foto: Charles Hammarsten.

Student 1996


Kronprinsessan tog studenten 1996. Under sommarloven ägnade hon sig åt extra språkträning bland annat i USA och Tyskland.

Kronprinsessan konfirmerades sommaren 1992 i Räpplinge kyrka på Öland.
 
Under skoltiden genomförde Kronprinsessan två PRAO-perioder, på Husgerådskammaren på Kungliga slottet och Historiska Museet i Stockholm.

Närbild av en leende Kronprinsessa i konfirmationssdräkt. Bilden är tagen under konfirmationsceremonin. Foto: Charles Hammarsten.
Kronprinsessan Victoria konfirmeras i Räpplinge kyrka på Öland den 27 juli 1992. Foto: Charles Hammarsten.

Studier i franska


Under läsåret 1996/97 studerade Kronprinsessan franska vid Centre International d´Etudes Francaises vid Université Catholique l´Ouest i Angers, Frankrike.
 
För att få en bred inblick i den svenska riksdagens och regeringens arbete följde Kronprinsessan hösten 1997 ett särskilt upplagt program.
 

FN-praktik


Vårterminen 1998 började Kronprinsessan Victoria studier vid Yale University i USA. Hon studerade bland annat statskunskap och historia.  

I samband med vistelsen i USA praktiserade Kronprinsessan också två perioder vid FN i New York (juni och september 2002) och ytterligare en period vid Sveriges ambassad i Washington D.C. (maj 1999).

Hösten 2000 ägnade sig Kronprinsessan åt studier i konfliktlösning och internationell fredsfrämjande verksamhet.
 
Under våren 2001 studerade Kronprinsessan Sveriges ordförandeskap i EU.

Kronprinsessan med ett barn i famnen, under ett besök på ett barnhem i Brasilien. Foto: Charles Hammarsten.
Kronprinsessan på besök på barnhemmet Rainha Silvia utanför Rio, Brasilien. Foto: Charles Hammarsten.

Regeringskansliet


Hösten 2001 genomförde Kronprinsessan Victoria ett studieprogram i regeringskansliet. Hon besökte då också Swedish Style i Tokyo och amerikanska västkusten med anledning av Nobeljubileet.
 
Våren 2002 genomförde Kronprinsessan ett studieprogram vid SIDA och besökte bland annat Uganda och Etiopien. Hon fortsatte med sina officiella representationsuppdrag. Hösten 2002 praktiserade Kronprinsessan vid Svenska Exportrådets kontor i Berlin och Paris.
Närbild av Kronprinsessan i kamouflage. Mossbekädd hjälm, målad i ansiktet och militärkläder. Foto: Charles Hammarsten.
Kronprinsessan har bland annat genomgått en militär grundutbildning. Foto: Charles Hammarsten.

Grundläggande soldatutbildning


Utbildningsprogrammet fortsatte 2003 med studiebesök inom det svenska näringslivet, ett studie- och praktikprogram inom lant- och skogsbruk samt "Grundläggande soldatutbildning" vid SWEDINT.
 
2004 deltog Kronprinsessan i statsbesöket till Island, besökte Saudiarabien och Ungern med svenska officiella delegationer, besökte FN-organ i Rom, genomförde studiebesök hos företag i Sverige och fortsatte med sina officiella representationsuppdrag.
 
Under hösten 2004 följde Kronprinsessan kurser vid Försvarshögskolan i Stockholm med inriktning på statskunskap, internationella relationer och konfliktlösning.
 

Biståndsarbete i Asien


Våren 2005 gjorde Kronprinsessan flera resor utomlands, bland annat till Australien med anledning av Swedish Style in Australia och till Japan för att närvara vid världsutställningen i Aichi.

Vidare reste Kronprinsessan till Bangladesh och Sri Lanka för att studera biståndsarbetet i dessa länder. I juni 2005 besökte hon Turkiet i främjandesyfte tillsammans med näringsminister Thomas Östros.

Gruppbild med Kronprinsessan tillsammans med studiekamrater vid Utrikesdepartementets diplomatprogram. Foto: Charles Hammarsten.
Studiekamraterna på Utbildningsdepartementets diplomatprogram. Foto: Charles Hammarsten.

Samhällsstudier


Från hösten 2005 koncentrerades Kronprinsessans studier i samhällsorienterande ämnen.

Diplomatprogrammet


Som ett led i sina fortlöpande studier inledde Kronprinsessan Victoria i september 2006 utbildningen i Utrikesdepartementets diplomatprogram.  

Programmet har bland annat omfattat föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Kronprinsessan genomförde under utbildningen ett antal studiebesök på olika myndigheter och institutioner.