Har du någonsin funderat över hur det skulle vara att arbeta
på de kungliga slotten? Nu har du chansen att få reda på det.

Med en anställning inom Kungliga Hovstaterna blir vardagen nämligen något alldeles speciellt. Vi erbjuder säsongsanställning inom service och säkerhet: butik- och biljettförsäljning, caféverksamhet och besöks­mottagning. Våra medarbetare spelar alla en stor roll i att ge de kungliga slottens besökare en upplevelse utöver det vanliga.

Foto: Kungligaslotten.se

2018-01-18

De kungliga slotten söker

Personal till sommar­säsongen 2019

Varje år arbetar ca 200 säsongsanställda medarbetare på de kungliga slotten för att skapa en minnesvärd upplevelse för hundratusentals besökare från hela världen. Som medarbetare vid Kungl. Hovstaternas avdelning för publik verksamhet arbetar du i en organisation präglad av positiv framåtanda, med besökaren och tillgängliggörande av det kungliga kulturarvet i fokus.

Du spelar en avgörande roll för att bidra till besökarnas upplevelse av de kungliga slotten som besöksmål. Du ser till att besökarna blir väl mottagna och på ett entusiastiskt sätt får svar på sina frågor. Med hög serviceanda vägleder du kunderna i sina inköp. Varje möte är unikt och något som ska stanna hos besökarna när de lämnar slotten.

Oavsett om du fyller på varor, hjälper någon att välja den perfekta souveniren, ger information om våra utställningar och miljöer eller håller guidade visningar ger du ett varmt välkomnande och en förstklassig upplevelse för besökaren.

Som en del av ett motiverat team hittar du den perfekta balansen mellan service, försäljning och säkerhet, bidrar till att våra ekonomiska mål uppnås, samtidigt som bästa möjliga besöksupplevelse uppnås.

Arbetsuppgifter i stort

Som besöksvärd arbetar du i entréer och butiker med försäljning av biljetter och varor, inom caféverksamheterna med förberedelser och försäljning, du ser till att besökaren känner sig välkommen och att förhållningsregler efterföljs.

Som guide har du samma uppgifter som besöksvärdarna och du kan på ett entusiastiskt sätt med stor berättarglädje levandegöra historien i guidade visningar anpassade efter gruppernas önskemål och förutsättningar.

Önskvärda kvalifikationer

Meriterande för samtliga tjänster

 • Högt service- och säkerhetstänkande, god samarbetsförmåga, flexibilitet och stresstålighet.
 • Talar svenska och engelska obehindrat. Övriga språk eller goda språkkunskaper är meriterande. På Gripsholms slott är tyska starkt meriterande.
 • Tidigare erfarenhet/utbildning inom service, försäljning eller turism.
 • Tidigare erfarenhet av arbete i känslig miljö.
 • Körkort.
 • Relevant kulturhistorisk kunskap.
 • För att söka som guide krävs högskolepoäng i historia, konstvetenskap, statsvetenskap, arkitektur eller motsvarande och tidigare erfarenhet är meriterande.

Övrigt

 • Rekrytering sker fortlöpande.
 • Tjänstgöringsgraden kan variera beroende på tjänst, besöksmål och arbetsperiod.
 • Timlön enligt avtal.
 • Innan anställning görs en säkerhetsprövning och registerkontroll.
 • De fackliga organisationerna representeras av Saco, Seko och OFR/S.
 • Arbetstiden är dagtid enligt rullande schema med tjänstgöring vardagar och helger. Eventuell kvällstjänstgöring kan förekomma.
 • Under våren hålls obligatorisk relevant utbildning.

 

Hur ansöker jag?

Via ansökningsformuläret (se länk ovan) tar vi emot ansökningar under perioden 18 januari – 17 februari 2019. Ansökningar som inkommer på annat sätt eller utanför den tidsperioden kan tyvärr inte hanteras.


Vilka olika tjänster finns det att söka?

Vi anställer två kategorier, besöksvärdar och guider. Inom gruppen besöksvärdar finns olika inriktningar: värdskap- och besöksmottagning, försäljning av biljetter och souvenirer, butikstjänstgöring och caféverksamheterna. Som guide tjänstgör du som besöksvärd och håller visningar för grupper.

I din ansökan preciserar du vilken inriktning du söker. Utifrån dina erfarenheter och kunskaper kan vi komma att överväga dig för en annan roll om vi anser att det passar bättre.


Vilka besöksmål söker ni personal till?

Våra besöksmål är indelade i två enheter; Drift Gripsholm och Drift Stockholm.

Drift Gripsholm innefattar Gripsholms slott, Strömsholms slott och Tullgarns slott.

Drift Stockholm innefattar Kungliga slottet, Riddarholmskyrkan, Drottningholms slott, Kina slott, Rosendals slott, Rosersbergs slott, Ulriksdals slott och Gustav III:s paviljong i Hagaparken.


När måste jag vara tillgänglig för arbete?

Sommarsäsongen sträcker sig från maj till september, och arbetstiderna varierar beroende på besöksmål. Vi söker både dig som kan arbeta längre sammanhängande perioder och dig som endast kan arbeta helger och strödagar.

Vänligen observera att vi inte kan bevilja ledigheter under den tid du eventuellt blir anställd.


Hur går anställningsprocessen till och när kan jag förvänta mig besked?

När du ansökt via ansökningsformuläret startar vi vårt rekryteringsarbete omgående. Du kan bli kallad till enskild intervju eller till något av de större gemensamma informations- och intervjutillfällena i februari eller i mars.

Är du inte aktuell för anställning kommer vi att informera dig via e-post om detta inom en månad från senaste ansökningsdatum.

Blir du kallad till intervju får du besked om detta via e-post eller telefon inom någon vecka efter sista ansökningsdatum.

Du kommer redan under intervjutillfället bli ombedd att skriva under en säkerhets­prövning, en godkänd sådan är en förutsättning för att kunna arbeta inom Kungliga Hovstaterna. Vi genomför också en kreditupplysning.


Hur går gruppintervjun till?

Blir du kallad till en gruppintervju blir du det med ca 40 andra personer. Vi håller först en gemensam information om vår verksamhet och vad vi förväntar oss av våra medarbetare och träffar sedan var och en av er för en kortare snabbintervju. Blir du prövad som guide kommer du samma dag att få genomföra en kortare provvisning tillsammans med andra sökanden. Information om vad som förväntas av dig vid provvisningen får du i samband med kallelsen till intervjun. Du kan komma att bli kallad till flera intervjuomgångar.


Om jag blir anställd?

Om du blir erbjuden en anställning kommer vi att kontakta dig så snart vi kan efter att intervjuerna är klara. I samband med detta får du inloggningsuppgifter till vårt schemasystem och all annan information som krävs för att du ska kunna arbeta hos oss.


När är det utbildning inför sommaren?

Utbildning sker i april inför säsongsstarten i maj och är obligatorisk för samtliga. Du får utbildning i vårt kassasystem, i service och säkerhet samt hjärt-lungräddning och brandskyddskunskap. Allt för att kunna bemöta besökarna på ett korrekt och trevligt sätt, och hantera situationer som kan uppstå.

Mer info

Frågor om tjänsterna besvaras av Ola Eriksson, 08-402 61 16 (Drift Stockholm) och Josefine Lindqvist (Drift Gripsholm), 08-402 85 63.

Kontaktinformation

Adress
Kungl. Hovstaterna
Kungl. Slottet
107 70  STOCKHOLM

Telefon, växel
08-402 60 00
växelns öppettider:
vardagar kl. 8–16
(september–april kl. 8–17)

Fax, växel
08-402 60 05

E-post
Välj Hälsningar och frågor eller Synpunkter på webbplatsen i menyn på denna sida