Medaljförläningar 6 juni 2010

H.M. Konungen har beslutat om följande medaljförläningar.
Medaljerna kommer att delas ut på Kungliga slottet, tisdagen den 8 juni, klockan 16.00.

H.M. KONUNGENS MEDALJ


==============                                                                                      

12:e storleken i serafimerordens band


Landshövding Peter Egardt
För framstående samhällsinsatser
 
Direktör Peter Forssman 
För förtjänstfulla insatser som ceremonimästare
 
Direktör Robert af Jochnick
För framstående insatser för svenskt näringsliv
         
Biskop emerita Caroline Krook
För mångåriga framstående insatser för Svenska kyrkan

Domaren vid EG-domstolen, hovrättsassessor Pernilla Lindh
För betydelsefulla insatser för rättsväsendet nationellt och internationellt

fv Statsråd, generaldirektör Ann-Christin Nykvist
För framstående insatser inom svensk politik och samhällsliv

Direktör Mats Paulsson 
För framstående insatser för svenskt näringsliv

fd. Ambassadör Magnus Vahlquist 
För förtjänstfulla insatser som överceremonimästare

Direktör Margareta Wallenius Kleberg 
För framstående insatser för svenskt näringsliv                 

Överintendent Solfrid Söderlind 
För en framstående museimannagärning

12:e storleken i högblått band


Fil.lic. Anders Clason
För framstående insatser inom svenskt kulturliv

Direktör Pelle Pettersson
För framstående insatser som seglare  och formgivare av båtar                

Dirigent, teater- och museichef Arnold Östman
För betydelsefulla insatser för svenskt musikliv

8:e storleken i serafimerordens band


Direktör Henry Jarlsson
För betydelsefulla insatser som entreprenör och företagsledare

Direktör Hasse Olsson
För framstående insatser som tidningsmakare

Företagare Krister Olsson
För betydelsefulla insatser för forskning och kultur

Fil.lic., fd. förste intendent Lars Sjöberg
För värdefulla insatser ifråga om det svenska kulturarvet
 

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS


==============
Skådespelare och regissör Helena Bergström
För framstående konstnärliga insatser som skådespelerska och regissör

Skådespelare och regissör Gunilla Nyroos
För framstående konstnärliga insatser som skådespelerska och regissör

H.M. KONUNGENS MEDALJ


==============

8:e storleken i högblått band


Curlingspelare Kajsa Bergström
För idrottsbragd som curlingspelare och OS-guld

Skidåkare Björn Ferry
För idrottsbragd som skidåkare och OS-guld i skidskytte

Kommendör Herman Fältström
För framstående insatser inom det marinhistoriska området

Skidåkare Marcus Hellner
För idrottsbragd som skidåkare och OS-guld i 30 km skiathlon och i skidstafett  

Förläggare Mona Henning
För betydelsefulla insatser för spridande av svensk litteratur i arabvärlden

Skidåkare Charlotte Kalla
För idrottsbragd som skidåkare och  OS-guld i fristil

Direktör Lena Lindén
För betydelsefulla insatser för utrotningshotade djur

Artist Siw Malmkvist
För mångåriga uppskattade insatser som artist och sångerska                    

Museichef, professor David Neuman
För betydelsefulla insatser för samtida konst

Konstnärlig ledare Viveka Olofsson
För mångåriga uppskattade insatser som sjukhusclown och inspiratör

Skidåkare Johan Olsson
För idrottsbragd som skidåkare och OS-guld i skidstafett

Skidåkare Daniel Richardsson
För idrottsbragd som skidåkare och OS-guld i skidstafett  

Skidåkare Anders Södergren
För idrottsbragd som skidåkare och OS-guld i skidstafett  

Kyrkoherde Karl-Erik Tysk
För mångåriga insatser för kontakterna mellan Sverige och Gammalsvenskby i Ukraina

H.M. KONUNGENS MEDALJ TILL DEM SOM TJÄNAR HOVSTATERNA


==============

8:e storleken i serafimerordens band


Adjunkt Louise Dinkelspiel
För förtjänstfulla insatser som lärare och mentor för de Kungliga ungdomarna

Hovorganist Mary Ljungquist Hén
För förtjänstfulla insatser som hovorganist

Hovintendent Per Törnblom
För förtjänstfulla insatser som  hovintendent

8:e storleken i högblått band


Intendent Ann-Christine Jernberg
För förtjänstfulla insatser som informationssekreterare

Fru Anneli Wengelin
För förtjänstfulla insatser som kyrkvärd inom Hovförsamlingen

8:e storleken i silver i högblått band


(extra servitör i 25 år)

Leg. Optiker Mikael Lyshöj
För 25 års tjänstgöring som extra servitör
 

FÖR LÅNG OCH TROGEN TJÄNST


==============
(Medalj, klocka eller konstglas)
 
Slottsvakt Ing-Marie Rydebjörk
För lång och trogen tjänst som slottsvakt på Drottningholms Slott