Förberedelser inför det Kungliga bröllopet

På ett informationsmöte för medierna måndagen den 24 maj på Kungliga slottet berättades om förberedelserna inför Kronprinsessparets bröllop den 19 juni 2010.

Stabschefen samordnar bröllopet


Stabschefen och bröllopssamordnare Håkan Pettersson berättade om tankarna inför bröllopet, att många faktorer skulle vägas in vid en sådan viktig händelse:
  • Folkets representanter ska få möjlighet att träffa Kronprinsessparet
  • Stockholm ska visas upp från sin bästa sida av tillresta utländska journalister, och för de turister som kommer hit
  • Samtidigt är det viktigt att hålla en förhållandevis låg finansiell profil
  • Utmaningen har också legat i att skapa ett bröllop som både är en statsceremoniell händelse för hela Sverige och en privat tilldragelse för Kronprinsessparet.

Slottet fullt sysselsatt med bröllop


Slottet är nu som en myrstack där det planeras och putsas i varje hörn. Det renoveras och fräschas upp, sys om och sätts i ordning. Förutom alla vanliga anställda förbereder sig också kammarherrar, kabinettkammarherrar och ceremonimästare för att stötta bröllopet.

Profilmanualen


Utöver den statsceremoniella händelsen är Kronprinsessparets bröllop också en stor visuell upplevelse. Därför har det varit viktigt att skapa ett vackert enhetligt utseende. Under detta arbete tillkom en profilmanual. Profilmanualen syftar till att skapa en ledstång för utseendet och var från början främst till för slottet och Storkyrkan. Efter hand växte tanken på en officiell bröllopsserie.

Utöver utseendet har bröllopsprofilen honnörsord som Kronprinsessparet vill ska prägla bröllopet. Dessa ord är: omtänksamhet, engagemang, äkthet.
Slutligen innehåller Profilmanualen även en tanke om den typ av miljö som Kronprinsessparet vill representera — en tidlös tradition med personlig prägel.

Med profilmanualen som grund kom tanken på den officiella bröllopsserien. Tiden var knapp — på bara 4 månader skapades bröllopsserien med 17 företag.

Slottskyrkan mot Storkyrkan


Kronprinsessparets hemförsamling är Slottskyrkan, men i Slottskyrkan finns det bara plats för 400 personer. Då detta bröllop är en statsceremoniell händelse ska personer för det officiella Sverige bjudas till vigseln, därutöver tillkommer statsöverhuvuden från andra länder. Då räcker inte 400 platser. Därför föll valet på den vackra Storkyrkan.

Storkyrkan är stor och vacker, men med sina många kolonner och avdelningar ser bara 20 procent av dem som sitter i kyrkan vad som händer framme vid altaret. Därför har storbildsskärmar monterats upp i kyrkan.
 

Kortegevägen


Kortegen är till för att Kronprinsessparet ska få hälsa på alla människor som vill fira dem. Den går längs Norrbro och paradgator som Kungsgatan, Birger Jarlsgatan och Strandvägen.
 
Kortegevägen avslutas med kungaslupen Vasaorden. Därefter går de upp för Logården till Lejonbacken. På Lejonbacken finns en kör med representanter från Sveriges musikkårer. Dirigent är Cecilia Rydinger Ahlin. Kören stöttas av arméns musikkår.
 
En grov beräkning på kostnader för det Kungliga bröllopet är 20 miljoner kronor. Alla arrangemang på slottet står Kungen för, medan de statsangelägna händelserna betalas av staten. Enligt beräkningar från Svensk Handel kommer de tillresta turisterna, gästerna och journalisterna inbringa omkring 2,5 miljarder kronor. Det betyder att varje satsad krona ger mer än 100 kronor tillbaka.

Husgerådskammaren förbereder slottet för bröllopet


Chefen för Husgerådskammaren, hovintendent Carin Bergström, berättade om hur denna del av slottet förbereder sig för bröllop.

Husgerådskammaren är den avdelning på slottet som ansvarar för de 200 000 föremål som finns på de 11 kungliga slotten, d.v.s. tar hand om det praktiska genomförandet i form av möblering, vårdande och lagande av möbler och tavlor.
På denna avdelning arbetar 35 människor som sköter, renoverar och ser till att allt möbleras rätt, allt enligt bevarade historiska dokument.

Under bröllopsdagarna kommer det att bo ett 30-tal människor på slottet. Det är Husgerådskammaren som förbereder detta. Även Drottningholms slott förbereds för att ta emot många bröllopsgäster.

Vad ska man tänka på?


Ett handfast exempel på vad Husgerådskammaren förbereder är att skydda kristallkronorna som hänger i taket under där dansen sker.
 
Husgerådskammaren ser även över den kåpa som ärkebiskopen använder under vigseln.
 
Den förbereder också en utställning med de lysningspresenter som Kronprinsessparet får. Utställningen kommer att vara på Kungliga slottet och öppna i början av september.
 
Husgerådskammaren har redan skapat en utställning om bröllop: på Strömsholms slott pågår denna sommar en fotoutställning med bilder från Kungliga bröllop från 1823 - 2010. Efter Kronprinsessparets bröllop kompletteras utställningen med nytagna bilder. Utställningen kommer därefter att visas på Tullgarns slott och Ulriksdals slott.
 

Karl XIV Johan tog bort traditioner som fackeldans, publik spisning och sängledning


När förste Bernadotteprinsen gifte sig (blivande Oscar I) 1823, försvann tre gamla traditioner som dittills varit i bruk vid kungliga bröllop i Sverige. Det första som försvann var den publika spisningen, dvs att de kungliga åt framför publik. Den andra traditionen som försvann var fackeldans, där dåtida regeringsledamöter dansade med facklor vid kungliga bröllop. Den tredje och sista traditionen som den förste Bernadotten, Karl XIV Johan, tog bort var sängledning, dvs då brudparet leddes till sängen av bröllopsgästerna.

Offentlig gudstjänst med lysning


Överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark berättade om de kyrkliga förberedelserna inför det kungliga bröllopet.
 
Det är offentlig gudstjänst med nattvard och lysning för Kronprinsessparet i Slottskyrkan nu på söndag den 30 maj. Lysning är numera enbart en gammal tradition och har i sin lagliga form ersatts av hindersprövning.
 
Gudstjänsten i Storkyrkan den 19 juni förrättas av ärkebiskop Anders Wejryd med tre assisterande präster.
 
Söndagen den 20 juni blir det högtidsgudstjänst, en tacksägelsegudstjänst för vigseln, utan kunglig närvaro, i Slottskyrkan.
 

Mediecentret öppet 17-19 juni


Därefter berättade Johan Murray och Claes Jernaeus från UD:s presstjänst att mediecentret är öppet den 17-19 juni och bemannat med personer från UD, Hovet, polisen, Svenska kyrkan och Sverigefrämjandet. På mediecentret får man den senaste informationen. UD öppnar även en sms-service med uppdaterad information till alla ackrediterade journalister under bröllopsdagarna.

Detaljerad information om fotopositioner finns på UD:s hemsida, www.ud.se/kungligabrollopet Länk till annan webbplats.

Ackrediteringen är öppen till den 31 maj. De journalister som hittills inte ackrediterat sig ombeds att göra detta.

Hittills har 1 500 journalister ackrediterat sig. Av dessa är 1 000 från Sverige. 25 utländska tv-bolag är på plats och sänder. Torsdag den 17 juni och fredag den 18 juni är det pressvisningar på Rosenbad med bakgrundsfakta om monarkin i Sverige. Dessa pressvisningar är korta och på engelska.