2009-03-16

Stabschef Håkan Pettersson utsedd till bröllopssamordnare

H.M. Konungen har utnämnt chefen för sin militära stab, generalmajor Håkan Pettersson, till bröllopssamordnare vid planeringen av Kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings bröllop.
Bröllopssamordnarens roll är att ansvara för planeringen och att, med hjälp av Hovets ämbeten och avdelningar, utforma det bröllop som Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling önskar sig.

Håkan Pettersson har tjänstgjort som H.M. Konungens adjutant mellan åren 1983–1996 och överadjutant mellan åren 2004–2007. Sedan 2007 är han chef för H.M. Konungens militära stab.