2009-11-19

Professor Vadim V Guliants utnämnd till fjortonde innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap

Till fjortonde innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap har styrelsen för Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond vid sammanträde den 3 november under H M Konungens ordförandeskap utsett professor Vadim V Guliants.
Professor Guliants är professor vid University of Cincinnati, USA. Han är specialist på design och framställning av porösa oorganiska material och deras användning i katalytiska processer.

Professor Guliants kommer att ha sin verksamhet förlagd till Uppsala universitet för att där stärka universitetets satsning på energiområdet både när det gäller undervisning och forskning. Universitetet har inom detta forskningsområde ett nära samarbete med SLU, vilket har som mål att utveckla områdets koppling till klimat och miljö.
 
Professor Guliants kompetens inom det materialkemiska området kommer att innebära viktig kunskap för värdefull teknikutveckling inom energiområdet som också har betydande miljörelevans.