2009-01-28

Medaljförläningar 2009-01-28

H.M. Konungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedanstående. Medaljerna kommer att delas ut onsdagen den 28 januari kl. 15.00 på Kungliga slottet.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken med kedja


Regeringsrådet Rune Lavin                                              
För framstående insatser för det svenska rättssamhället
 
fv Statsministern Göran Persson                         
För mångåriga betydelsefulla insatser som statsminister
 

12: storleken i serafimerordens band


fv Statsrådet Leni Björklund                                           
För framstående insatser inom svensk politik och samhällsliv
 
Statsfrun, friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke
För betydelsefulla insatser som statsfru
 
fv Statsrådet Gun Hellsvik
För framstående insatser inom svensk politik och samhällsliv
 
Riksarkivarien Tomas Lidman 
För framstående kulturella insatser på biblioteks- och arkivområdet
 
Hovstallmästaren, generallöjtnant Mertil Melin
För betydelsefulla insatser som chef för H.M. Konungens Hovstall
 
Direktör Björn Wahlström
För framstående insatser för svenskt näringsliv
 
Professor Barbro Westerholm  
För framstående insatser inom svensk politik och samhällsliv
 
Direktör Leif Östling                                                        
För framstående insatser för svenskt näringsliv
 

12:e storleken i högblått band


Ekon. och Med. dr. h c Margareta Nilsson                    
För betydelsefulla insatser för undervisning och forskning

8:e storleken i serafimerordens band


Producent Waldemar Bergendahl                                 
För betydelsefulla insatser för svensk film

Professor Christopher Gillberg                                      
För värdefulla insatser inom barn- och ungdomspsykiatrin

Professor Bo Grandien                                                     
För betydelsefulla insatser inom svenskt konstliv
 
Kommunalrådet Stig Henriksson                                    
För framstående insatser inom svensk kommunalpolitik
 
Auktoriserade revisorn Berit Hernström                        
För förtjänstfulla insatser som revisor inom hovstaterna
 
Regissör Carin Mannheimer                                           
 För framstående konstnärliga insatser som manusförfattare och regissör          
 
Professor Björn Wittrock                                                 
För betydelsefulla insatser inom svensk socialvetenskaplig forskning
 
Professor Per Wramner                                                    
För betydelsefulla insatser inom miljöområdet                  
 

Medaljen Litteris et Artibus

Filmregissör Roy Andersson                                            
För framstående konstnärliga insatser som filmregissör
 
Författare Maj Bylock                                                       
För framstående konstnärliga insatser som författare
 
Producent Katinka Farago                                               
För framstående konstnärliga insatser inom svensk film
 
Skådespelare Örjan Ramberg                                          
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band


Klubbdirektör Dennis Andersson                                    
För framstående insatser inom  internationell ungdomsfotboll och grundare av Gothia Cup

Projektledare Brittmo Bernhardsson                             
För mångåriga insatser på kultur och medieområdet
 
Kompositör Gunhild (Gullan) Bornemark                  
För framstående konstnärliga insatser som kompositör och textförfattare inom barn och ungdomsmusik
 
Hovjuvelerare Lars Kjellander                                        
För förtjänstfulla insatser som hovjuvelerare
 
Författare, musiker och konstnär Ulf Lundell
För mångåriga och mycket uppskattade insatser som musiker, författare och poet
 
Riksspelman Kalle (Karl) Moraeus                                 
För mångåriga och mycket uppskattade insatser som musiker
 
Simmare Anders Olsson                                                   
För mycket framstående insatser som handikappidrottsman
 
Diakon Inga Pagreus                                                        
För betydelsefulla insatser inom Kyrkans sociala arbete
 
Domkyrkokomminister Carl-Erik Sahlberg                  
För betydelsefulla insatser inom Kyrkans sociala arbete
 
f. Försvarsdirektör Roland Sandberg                              
För framstående insatser som skapare av och befälhavare för Smålands-Karolinerna
 
Golfspelare Annika Sörenstam
För mycket framstående insatser som golfspelare

H.M. Konungens medalj till dem som tjänar hovstaterna och Kungl. Maj:ts Orden

8:e storleken i högblått band


Ordenskanslist Anna Lilliehöök                           
För förtjänstfulla insatser vid Kungl. Maj:ts Orden

För lång och trogen tjänst


(Medalj, klocka eller konstglas)

Lokalvårdare Rita Bernhard                                            
För lång och trogen tjänst vid Gripsholms slottsförvaltning

Hjortskötare Lars Eklund                                                 
För lång och trogen tjänst vid Gripsholms slottsförvaltning

1:e konservator Jerzy Holtz                                              
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Husgerådskammaren

Hovsekreterare Eva Papik Lindfors                                
För lång och trogen tjänst inom Statsförvaltning och vid Hovmarskalksämbetet
 
Slottsbibliotekarie Antoinette Ramsay-Hertelius         
För lång och trogen tjänst vid Bernadottebiblioteket
 
Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros                             
För lång och trogen tjänst inom Kyrkan