2009-10-21

Klargörande om hovleverantörer

Svenska företag som regelbundet levererar produkter eller tjänster till den Kungliga familjen kan utses till hovleverantörer. Beslut om att utse hovleverantör tas av H.M. Konungen.
Om sådant företag har utländsk ägare utgör det inget hinder för att bli hovleverantör. Ursprungslandet för varan eller tjänsten har heller ingen betydelse.

Hovleverantörskapet är knutet till ansvarig person inom företaget ifråga, det vill säga vd, och beviljas för perioder om fem år.