2009-12-25

H.M. Konungen offentliggjorde World Child and Youth Forum i jultalet 25 december 2009

"Jag och Drottningen har länge haft en gemensam dröm att skapa ett forum för samtal och erfarenhetsutbyte om barns och ungdomars situation i världen. Detta forum kommer att heta World Child and Youth Forum och syftet är att inspirera samt stödja arbetet kring FN:s barnkonvention.
Vi har privilegiet att resa över hela världen. Vi ser då den verklighet och de orättvisor många barn runt om i världen lever i. Det är upplevelser som inte bara väcker medkänsla, utan också en vilja att försöka bidra och förbättra levnadsvillkoren för många barn. Vi har inspirerats av ideella organisationer, enskilda människor och andra aktörer här hemma i Sverige och runt om i världen. Det är glädjande att många verkar för att förbättra villkoren för barn och ungdomar.

För mig personligen betydde det stöd och kamratskap som jag fick inom scoutrörelsen väldigt mycket under min uppväxt.  När jag själv blev far upplevde jag det som säkert många andra föräldrar känner igen, det vill säga att det egna föräldraskapet skapar ett engagemang för andra barn och ungdomar. Det känns angeläget att försöka bidra till att främja goda uppväxtvillkor för alla barn och unga. I det sammanhanget kan uppföljningen av FN:s barnkonvention spela stor roll. Därför är det viktigt att bidra till att uppmärksamma konventionen.

Vi är glada för våra ungdomars engagemang i dessa frågor. För att försöka bidra till samtal och erfarenhetsutbyte om barn och ungdomars villkor har jag och Drottningen, med stöd från våra barn, därför tagit initiativ till World Child and Youth Forum.

Ett första forum kommer att hållas i Stockholm i slutet av år 2010. Förberedelsearbetet har precis påbörjats och många detaljer återstår. World Child and Youth Forum kommer att inrätta ett eget kansli på World Childhood Foundation i Stockholm. Generalsekreterare för World Child and Youth Forum blir Malin Dahlberg Markstedt."

Läs gärna mer om World Child and Youth Forumwww.childhood.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster