2009-04-08

Från kungliga ABC-böcker till Kulla-Gulla

– kulturafton i Bernadottebiblioteket

Under år 2009 bjuder vi in till fyra speciella kulturaftnar i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Årets andra kulturafton 21 april klockan 19.00, ägnas åt bibliotekets barnböcker:

Från Kungliga ABC-böcker till Kulla-Gulla

I Bernadottebibliotekets boksal samtalar inbjudna experter om samlingen av barnböcker. Samtidigt ges en exposé över barnbokens utveckling under 1800- och 1900-talen.

Frågor som kommer att ställas under samtalet är: Har de kungliga barnen läst samma böcker som borgerskapets barn? Skall barnboken undervisa, uppfostra, roa eller trösta? Hur har barnboken förändrats sedan Gustav III:s tid? Har syftet med de böcker vi ger till barn förändrats?

Medverkar gör Docent Sonja Svensson, tidigare chef på Svenska barnboksinstitutet, Cecilia Östlund, bibliotekarie vid Svenska barnboksinstitutet, Britt Dahlström litteraturforskare, författare och välkänd radioröst, Antoinette Ramsay Herthelius, bibliotekarie på Bernadottebiblioteket. Kulturaftonen genomförs i samarbete med Svenska barnboksinstitutet.

Kulturaftnar även 6 oktober; "Prins Wilhelm – hertig, författare och filmare" i samarbete med Sveriges television, och 3 november; "Mord på bibliotek" i samarbete med Svenska deckarakademien.

För mer information kontakta Slottsbibliotekarien Antoinette Ramsay Herthelius per telefon 08-402 6162, mobil 076-110 17 76.

Pressbilder för rubricerat evenemang finns att tillgå på www.kungahuset.se via menyval Pressrum överst på startsidan.

Biljettbokning per telefon 08-402 61 30 (vardagar klockan 9–12, 13–15). Biljettförsäljning och uthämtning av bokade biljetter på Kungliga slottet, Yttre borggården, (skyltat "Biljetter och information") öppet tisdag–söndag klockan 12–15. Pris 130 kronor.

I Bernadottebiblioteket bevaras böcker som tillhört våra Bernadottekungar och deras gemåler. Bland drottningarnas böcker finns dessutom en liten samling barnböcker. Barnböcker överlever inte alltid från generation till generation, men tillräckligt många har sparats som kan visa att prinsar och prinsessor uppfostrats med hjälp av sin tids barnböcker.

Det första Bernadottebarnet på Kungliga slottet var den blivande Oskar I som var tio år då han följde med sin far till Sverige. Oskars uppfostran var inriktad på att han en dag skulle bli kung och han fick utmärkta svenska lärare, några av hans skolböcker har sparats. Oskars egna barn, Karl, Gustaf, Oskar, Eugenie och August fick böcker som skulle uppfostra dem att bli fromma och lydiga barn, så kan man tolka de små böcker som sparats i drottning Josefin as boksamling. De är litteratur som inte överlevt till dagens unga konsumenter. Fortfarande attraktiva är däremot några av Gustaf V:s indianböcker.

När man kommer fram till det sena 1800-talet kan man konstatera att Gustaf VI Adolf och hans bröder som barn läste de klassiska ungdomsböckerna; H.C. Andersens sagor, Djungelboken, Tom Sawyer.

Vår Kungs pappa, faster och farbröder försågs med mycket engelsk barnlitteratur av sin engelska mamma, och här har barnboken äntligen blivit rolig och stimulerande för den högläsande vuxne, spännande och fantasieggande för det lyssnande barnet. Och Kungen och hans syskon – vad läste de? Finns det Blyton och Kulla-Gulla på slottet?