2009-04-15

Statsbesök till Nederländerna – bakgrund och program

Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia avlägger statsbesök i Nederländerna den 21–23 april 2009 på inbjudan av Drottning Beatrix.
Den svenska regeringen kommer att vara representerad av arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och utbildningsminister Jan Björklund.

Ordföranden i Svenskt Näringsliv, Signhild Arnegård Hansen, leder en näringslivsdelegation till Nederländerna i anslutning till statsbesöket. Inriktningen på näringslivsdelegationen är miljöteknik och hållbara transporter. Ett femtontal svenska företag ingår i delegationen.

Kungaparet kommer att besöka Haag, Amsterdam, Leiden, Groningen och Delfzijl.

Statsbesöket äger rum 33 år efter det förra statsbesöket, 1976, då Drottning Juliana var regent. Drottning Beatrix avlade ett statsbesök i Sverige 1987.

Besöket syftar till att ytterligare fördjupa det nära och utmärkta samarbetet med Nederländerna. Huvudteman i program och kringaktiviteter är relaterade till ekonomi, arbetsmarknad och miljö samt till det kommande svenska EU-ordförandeskapet. Frågor om barnens rättigheter kommer också att uppmärksammas.

Preliminärt program för statsbesöket


Tisdag 21 april
Besöket inleds på förmiddagen med en officiell välkomstceremoni på Paleis Noordeinde i Haag. På eftermiddagen blir det program i Amsterdam med kransnedläggning vid nationalmonumentet och kungen deltar därefter i ett seminarium på temat "Arbete för alla – utmaningar och lösningar i ekonomiska kristider", som leds av arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och hans holländske motsvarighet Piet Hein Donner.

Drottningen deltar vid öppnandet av en utställning med svenska barnboksillustrationer. Kungaparet besöker också ett projekt för arbetslösa ungdomar utanför Amsterdam. På kvällen ger Drottning Beatrix en statsbankett på Paleis Noordeinde i Haag.

Onsdag 22 april
Kungen ägnar förmiddagen åt möten med näringslivsdelegationen, som överlägger med nederländska motparter på tema "Hur vi kan höja vår konkurrenskraft med hjälp av grön teknik".

Kungen besöker Fredspalatset i Haag för möte med presidenterna i tre av de internationella domstolarna samt generalsekreteraren i Permanenta skiljedomstolen.

Kungen möter också parlamentets två talmän. Drottningen besöker blomsterparken Keukenhof och konstmuseet Mauritshuis. Nederländska regeringen är värd för en lunch i Torentje, Haag.

På eftermiddagen besöker kungaparet Leiden och Nederländernas äldsta universitet. Kungen öppnar ett seminarium på universitetet om "Hållbara städer", det svenska konceptet Symbiocity och vattenfrågor. Drottningen deltar i ett rundabordssamtal på universitetet om barns utsatthet och om barnkonventionen 20 år.

Eftermiddagen avslutas med en mottagning för svenskar i Nederländerna i residenset i Haag. På kvällen ger kungaparet en svarsbankett i Haag.

Torsdag 23 april
Drottning Beatrix och kungaparet besöker Groningen, en av de nordliga provinserna med ett ökande intresse för samarbete med Sverige och övriga östersjöländer. I Delfzijl, en del av Groningen Seaports, presenteras hamnens utvecklingsplaner på energiområdet, med fokus på förnyelsebar energi.

På programmet står också besök på ett företag som producerar biomethanol och olika derivat därav.

Sista programpunkten är ett besök på Groningens universitet, det näst äldsta i Nederländerna, som har ett omfattande samarbete med främst Uppsala universitet. Arktisk forskning, evolutionär biologi och hälsosamt åldrande är ämnen som står i fokus denna dag.

Drottning Beatrix och kungaparet avslutar universitetsbesöket med en träff med lärare och studenter vid den skandinaviska avdelningen.