2009-12-23

Drottning Silvias Jubileumsfond tillkännager stipendiater

Vid ett sammanträde på Kungliga Slottet i Stockholm har styrelsen för Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp, under ledning av H.M. Drottningen, beslutat att i samband med Drottningens födelsedag den 23 december tillkännage följande stipendiater:
Dordi Austeng, ögonläkare och doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Oftalmiatrik, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, för projektet "Näthinnesjukdom (prematuritetsretinopati) hos extremt tidigt födda barn".
- 120 000 kr

Kristina Edvardsson, sjuksköterska och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, för projektet "Banbrytande studier av små barns hälsa".
- 80 000 kr

Nina Gunnarsson, sociolog och doktorand vid Institutionen för neurobiologi, Karolinska Institutet, Huddinge, för projektet "Hur föräldrar hanterar sociala och kulturella konsekvenser av misstänkt och diagnostiserad allergi hos barn".
- 60 000 kr

Katarina Lindahl, ST-läkare och doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, för projektet "Kliniska och biokemiska studier av kollagen typ I hos patienter med osteogenesis imperfekta ".
- 60 000 kr

Anna Myléus, AT-läkare och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet,  för projektet "Kan celiaki förebyggas genom gynnsam spädbarnskost och ändringar i andra levnadsvanor?".
- 120 000 kr

Gudrun Nygren, överläkare och doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, för projektet "Tidig upptäckt – tidiga insatser".
- 60 000 kr

Josefin Sveen, psykolog och doktorand vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet, för projektet "Psykisk och fysisk hälsa hos barn som sjukhusvårdats för brännskada".
- 120 000 kr

Josefin Westerberg  Jacobson, psykolog och  doktorand vid Institutionen för folkhälso-  och vårdvetenskap, Uppsala Universitet, för projektet "Skyddsfaktorer och riskfaktorer för utveckling av ätstörningar hos unga flickor ".
- 80 000 kr

Stipendierna kommer att överlämnas av H.M. Drottningen tisdagen den 26 januari 2010 på Kungliga Slottet i Stockholm.

I samband med H.M. Drottningens 50-årsdag bildades Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp för att förvalta och fördela de medel, som influtit från svenska folket som en hyllning till Drottningen på högtidsdagen.

Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av företrädesvis studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet. Varje år prioriteras ett visst forskningsområde som kungörs i samband med att inbjudan till ansökan annonseras.

Temat för innevarande års utdelning av anslag var "Tidiga riskfaktorer för kronisk sjukdom och handikapp hos barn".