2008-01-09

Kungl. Husgerådskammaren söker två intendenter

Kungl. Husgerådskammaren är ett ämbete inom Kungl. Hovstaterna, den organisation som bistår Statschefen och Kungafamiljen i deras officiella verksamhet. Hovstaterna har också till uppgift att vårda och visa det kulturarv som är förbundet med monarkin. Denna uppgift förvaltas av Kungl. Husgerådskammaren.
Läs mer om tjänsterna:

Annons 1

Annons 2