2007-04-27

Stipendieutdelning ur H.M. Konungens Jubileumsfond

Styrelsen för Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige, som på initiativ
av Svenska Lions och Svenska Scoutförbundet tillkom i samband med H.M. Konungens
50-årsdag, har vid sammanträde på Stockholms Slott måndagen den 16 april 2007 beslutat utdela stipendier om sammanlagt kr 320 000 enligt följande:

 

MediaBoom, Blekinge län Kr 25 000
   
Jaime Silva, Skåne län Kr 10 000
   
Olle Månsson, Skåne län Kr 10 000
   
Allan Nilsson, Skåne län Kr 10 000
   
Lars Steenberg, Skåne län Kr 10 000
   
Föreningen för Ungt Engagemang  Kr 20 000
   
Berit Karlsson  Kr 10 000
Västernorrlands län  
   
Eretrianska ungdomsföreninge Warsay Kr 20 000
Västra Götalands län  
   
Svenska Scoutrådet Kr 150 000
   
Lions Clubs International Multipeldistrikt 101 Kr 25 000
   
Stiftelsen Emigranternas Hus Kr 30 000