2007-12-23

Stipendier ur H.M. Drottningen Silvias jubileumsfond för forskning om barn och handikapp

Vid ett sammanträde på Kungliga Slottet i Stockholm har styrelsen för Drottning
Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp, under ledning av
H.M. Drottningen, beslutat att i samband med Drottningens födelsedag den
23 december utdela stipendier enligt följande:
Lena Anmyr, fil. mag. och doktorand vid Institutionen KLINTEC, Karolinska Institutet, Stockholm, för forskningsprojektet om "Livssituationen för barn och ungdomar efter cochleaimplantation".
- 120 000 kr
 
Katrin Lainpelto, jur. kand. och doktorand vid Juridiska Institutionen, Stockholms Universitet, Stockholm, för forskningsprojektet om "Misstankar om övergrepp mot barn med neoropsykiatriska symtom".
- 240 000 kr
 
Soley Omarsdottir, ST läkare, doktorand vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Stockholm, för forskningsprojektet om "Överföring av cytomegalovirus från modersmjölk till extremt för tidigt födda barn".
- 120 000 kr
 
Marlene Sandlund, fil. mag. och doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för sjukgymnastik, Umeå Universitet, Umeå, för forskningsprojektet om "Interaktivt dataspel i rehabilitering av barn med rörelseproblem".
- 60 000 kr

Stipendierna kommer att överlämnas av H.M. Drottningen onsdagen den 23 januari 2008 på Kungl. Slottet i Stockholm.

 
I samband med H.M. Drottningens 50-årsdag bildades Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp för att förvalta och fördela de medel, som influtit från svenska folket som en hyllning till Drottningen på högtidsdagen.

Fonden delar årligen ut anslag som kan sökas av företrädesvis studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet. Varje år prioriteras ett visst forskningsområde som kungörs i samband med att inbjudan till ansökan annonseras.
 
Temat för innevarande års utdelning av anslag var "Depressioner och intellektuella funktionshinder hos barn med medfödda handikapp eller kroniska sjukdomar".