2007-05-14

Ny stabschef vid Hovet

Generalmajor Håkan Pettersson blir ny stabschef vid Kungl. Hovstaterna. 
Generalmajor Håkan Pettersson har av regeringen förordnats att fr.o.m.den 1 juli 2007 tills vidare, dock längst t.o.m. den 30 juni 2012 , vara förste adjutant och chef för H.M. Konungens stab. Regeringen har även beslutat att Håkan Pettersson under tiden för sitt förordnande skall vara anställd som reservofficer i Försvarsmakten och inneha tjänstegraden generalmajor.

Håkan Pettersson är för närvarande chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) i Högkvarteret.
 
H.M. Konungens stab ska stödja Kungen och Hovstaterna i försvarsanknuten verksamhet, bland annat vid vissa ceremonier. Staben tillhör Försvarsmakten och lyder direkt under Kungen.