2007-09-20

Kommentar till budgetpropositionen

"Det är mycket välkommet med en budgetförstärkning efter flera år av realt urholkat anslag", säger Riksmarskalken Ingemar Eliasson i en kommentar.
Anslagsökningen kommer att användas bl.a. för upprustning av officiell gästvåning på Stockholms slott och höjd säkerhet.

Kronprinsessans vidgade offentliga åtaganden kräver också ökade resurser.