Flaggning på halv stång på Hertigens av Edinburgh begravningsdag

Lördagen den 17 april flaggas det på halv stång på Kungl. Slottet för att hedra H.K.H. Hertigen av Edinburgh.

Med anledning av lördagens begravning av H.K.H. Hertigen av Edinburgh har H.M. Konungen beslutat att flaggning denna dag skall ske på halv stång på Kungl. Slottet i Stockholm.

Flaggan hissas i topp kl. 17.00.