Uttalande av H.M. Konungen med anledning av flygolyckan i Etiopien

Med anledning av gårdagens flygolycka utanför Addis Abeba gör H.M. Konungen följande uttalande.

"Min familj och jag har med sorg tagit emot informationen att fyra svenskar omkommit i den tragiska flygolyckan i Etiopien.

Våra tankar går till deras familjer, vänner och kollegor."