2018-01-28

Uttalande av H.M. Konungen med anledning av Ingvar Kamprads bortgång

Ingvar Kamprad var en sann entreprenör, som genom sitt livsverk IKEA bidrog till att föra ut Sverige i världen.

Han var en jordnära person med ett stort engagemang. Jag och Drottningen hade så sent som i somras förmånen att samarbeta med honom i frågan om äldre människors boendesituation.

Mina och min familjs tankar och djupaste deltagande går idag till Ingvar Kamprads familj och vänner.