Uttalande av H.M. Konungen med anledning av dagens händelser på skolan Kronan i Trollhättan

"Sverige är i chock. Det är med stor bestörtning och sorg som jag och min familj har mottagit beskedet om händelserna i Trollhättan. Våra tankar går till de drabbade och anhöriga, till de offer som nu vårdas under kritiska förhållanden, samt till de elever och anställda på skolan som nu behöver allt stöd.”


”Sweden is in shock. It’s with great dismay and sorrow that I and my family have been informed of the events in Trollhättan. Our thoughts go to the afflicted and their families, to the victims who are now under care in critical conditions, and to the pupils and staff of the school who now need all support."