Uttalande med anledning av Peter Wallenbergs bortgång

Med anledning av Peter Wallenbergs bortgång ger Kungen följande kommentar.

"Peter Wallenberg har betytt mycket för svenskt näringsliv. Han var också djupt engagerad i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som bidragit till vetenskaplig utveckling i Sverige. För kungafamiljen var Peter en nära och trogen vän och lämnar oss med stor saknad."