Uttalande av H.M. Konungen med anledning av händelserna i Paris

”Jag är chockad över de fruktansvärda händelserna i Paris.

 Jag känner stor sorg och mina tankar går till alla drabbade, offren och deras anhöriga. Dessa dåd är ett attentat mot hela vårt gemensamma samhälle och det sätt vi vill leva på. Vi är många som känner oro och bestörtning. Det är viktigt att vi står enade tillsammans mot denna ofattbara terrorism.”

 

”I was shocked to hear about the terrible events in Paris. I feel great sorrow, and my thoughts go out to all those affected, the victims and their families. These killings are an attack against the whole of society and our way of life. Many of us share a sense of worry and concern. It is important that we stand united in the face of these incomprehensible acts of terrorism.”