Medaljförläningar

Kungen har beslutat om medaljförläningar enligt nedan. Medaljutdelningen äger rum tisdagen den 16 juni kl. 17.00 på Stockholms Slott.

H.M. KONUNGENS MEDALJ
====================   
      

12:e storleken med kedja

F.v. Talman Per Westerberg                   
För betydelsefulla insatser som Riksdagens talman.

12:e storleken i Serafimerordens band

Professor Lars Bergman    
För värdefulla insatser inom svenskt samhällsliv.                               

Direktör Göran Blomqvist
För framstående insatser för svensk forskning och svenskt universitetsliv.

Företagsledare Gunnar Brock                
För framstående insatser inom svenskt näringsliv.

Professor Anders Cullhed 
För förtjänstfulla insatser inom svenskt universitets- och akademiväsende.           

Direktör Börje Ekholm     
För betydelsefulla insatser inom svenskt näringsliv.     

12:e storleken i högblått band

Direktör Inga-Lisa Johansson                 
För framstående insatser som företagsledare.               

Ordförande Karin Mattsson Weijber      
För förtjänstfulla insatser inom svenskt idrottsväsende.

8:e storleken i Serafimerordens band

Professor Otto Cars          
För betydande insatser inom medicinsk vetenskap.                              

F.d. Statssekreterare Kerstin Eliasson     
För framstående insatser inom svenskt samhällsliv.

Professor Mats Leijon       
För förtjänstfulla insatser för forskning och utveckling rörande förnyelsebara energikällor.

Professor Kerstin Sahlin                         
För betydande insatser inom svenskt universitets- och akademiväsende.                                    

Akademisekreterare Susanna Slöör        
För framstående insatser inom svenskt konstliv.

Generalsekreterare Michel Wlodarczyk 
För förtjänstfulla insatser inom svensk folkbildning.   

8:e storleken högblått band

Journalist och författare Kjell Albin Abrahamson        
För betydande insatser som författare och journalist.

Regissör Jenny Andreasson                     
För framstående insatser som regissör.   

Ordförande Alexandra Charles               
För förtjänstfullt ideellt arbete för kvinnors hälsa.       

Skådespelare Robert Gustafsson             
För betydande insatser som skådespelare.

Pastorn och författaren Peter Halldorf   
För framstående insatser inom ekumeniken.               

Musiker Jan-Åke Hillerud
För förtjänstfulla insatser som musiker. 

Handläggare Inger Lise Olsen                
För framstående insatser inom kyrkolivet.                   

Pastor Tomas Sjödin         
För förtjänstfulla insatser som kommunikatör i existentiella ämnen.

5:e storleken i högblått band

Konteramiral Bertil Björkman                
För betydande forskningsinsatser rörande regalskeppet Vasa.           

Riksspelman Esbjörn Hogmark              
För framstående insatser som riksspelman och nyckelharpebyggare.

Direktör Erling Alm          
För förtjänstfulla insatser rörande erosionsproblematiken.                

Direktör Christer Eriksson
För förtjänstfulla insatser rörande erosionsproblematiken.

Professor Hans Hanson    
För förtjänstfulla insatser rörande erosionsproblematiken.

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

=========================

Musiker och tonsättare Jan Allan            
För framstående konstnärliga insatser som musiker och tonsättare

Skådespelare Thérèse Brunnander         
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

Operasångerska Katarina Karnéus          
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska.

Skådespelare Per Mattsson                     
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

HM KONUNGENS MEDALJ TILL DEM SOM TJÄNAR HOVSTATERNA

============================================

8:e storleken i Serafimerordens band

Hovjägmästare, friherre Otto Ramel      
För förtjänstfulla insatser som Hovjägmästare.

8:e storleken i högblått band

Beridare Sara Thavenius   
För förtjänstfulla insatser vid H.M. Konungens Hovstall.

Kammarmästare Jonas Wallin                 
För förtjänstfulla insatser vid Hovmarskalksämbetet.

8:e storleken i silver högblått band

Herr Lars-Ingvar Petersson                    
För 25 års tjänstgöring som extra servitör.    
                

FÖR LÅNG OCH TROGEN TJÄNST

======================

Museitekniker Anders Runer                 
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Husgerådskammaren.