Kungen besöker Angeredsgymnasiet

Måndag den 18 maj besöker Kungen, tillsammans med Stiftelsen Ungt Ledarskap, Angeredsgymnasiet i Göteborg.

Stiftelsen Ungt Ledarskap delar årligen ut stipendium till tre unga ledare som visat mod, omtanke och handlingskraft utöver det vanliga och som är goda förebilder för andra.

Stipendiet inom offentlig sektor gick i år till Petra Elio Serti, lärare på Angeredsgymnasiet. Petra tilldelades stipendiet för sin övertygelse om att sysselsättning och kommunikation river barriärer i ett segregerat samhälle.  Stipendiet är på 250 000 kr och ska gå till Petras ledarskapsutveckling.

Vid besöket på Angeredsgymnasiet kommer Kungen bland annat träffa Petra som berättar om sitt arbete. Kungen kommer även besöka klassrum för samtal med elever och lärare samt närvara vid ett seminarium om Angeredsgymnasiet, lärarnas ledarskap och förmåga att nå varje elev och elevernas förmåga att nå nya mål.

Kontakt: Emma Jangö, verksamhetsledare Stiftelsen Ungt Ledarskap
Tfn: 070-760 0626
E-post: emma.jango@ungtledarskap.se

Om Angeredsgymnasiet

Gymnasiet erbjuder en rad olika utbildningar så som ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapligt program, naturvetenskapligt program samt handelsprogrammet. Skolan har även verksamhet för språkintroduktion, preparandutbildning, yrkesintroduktion samt det individuella alternativet. På skolan finns även Riksgymnasiet för rörelsehindrade med habilitering och boende kopplat till skolan.

Angeredsgymnasiet har även varit med och startat Angeredsutmaningen som går ut på att bjuda in flera aktörer till skolan, att samverka med näringslivet så att eleverna kan få praktikplatser och vara närmare näringslivet innan de slutar gymnasiet.

Om Stiftelsen Ungt Ledarskap

Stiftelsen Ungt Ledarskap bildades inför Kungens 60-årsdag med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap, utifrån scoutrörelsens värderingar. Stiftelsen delar årligen ut stipendiet Kompassrosen till unga ledare in offentlig sektor, ideell sektor och näringsliv. Nomineringen är öppen och alla är välkomna att nominera en ung förebild till nästa års stipendium. Detta görs via hemsidan ungtledarskap.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.