Uttalande med anledning av Nelson Mandelas bortgång

Med anledning av Nelson Mandelas bortgång ger Kungen följande kommentar.
"Det är med stor sorg jag och min familj har mottagit beskedet att förre presidenten i republiken Sydafrika, Nelson Mandela, har gått bort.

Som president var han en varmhjärtad, hängiven och beundrad statsman.

Drottningen och jag hade förmånen att träffa honom vid vårt statsbesök till Sydafrika 1997 och det var en stor glädje för oss att se honom och hans fru här som våra gäster två år senare. Vid dessa tillfällen gjorde han djupa, varma och bestående intryck på oss. Jag minns Nelson Mandelas extraordinära karisma."